Kaveldunsvägen öppnar för trafik 17.11

Kaveldunsvägen i Bäckby har delvis varit avstängd för motortrafik fr.o.m. juli på grund av projektet för byggande av vattenförsörjning och avloppshantering på Klökarsvägen. Byggnadsarbetena avslutas och vägen öppnar för trafik fredagen 17.11.2017.

Också HRT:s busslinjer 571 och 311A har kört på avvikande rutter under avstängningen. Busstrafiken återgår till sina normala rutter onsdagen 22.11.2017.

Publicerat: 17.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter