En man surffar i webben

Digi-info vid Vandainfo

Visste du att det finns stöd för den som har problem med att använda olika digitala apparater och tjänster? Vid Vandainfo hjälper man varje dag kunder med att uträtta olika e-tjänster, skanna dokument och använda webben. Nu erbjuder Vandainfo i Dickursby varje tisdag kl. 13–16 också hjälp i frågor som gäller olika digitala apparater. I Digi-info ger handledare råd och instruktioner när du behöver hjälp, till exempel med att skaffa en ny apparat och använda sociala medier eller smarttelefon.

Vid årsskiftet 2016–2017 fick kunderna vid stadens bibliotek, Vandainfo och alla invånarlokaler svara på en enkät om datoranvändning och uträttandet av e-tjänster. Svaren visade att man särskilt behövde hjälp med att överföra bilder, ta i bruk nya smartapparater, sköta myndighetsärenden samt i datasäkerhetsfrågor, men också med användningen av bl.a. molntjänster och sociala medier.

I Vanda stad får man hjälp och stöd med att uträtta ärenden elektroniskt förutom av Vandainfo också av bl.a. biblioteken, vid invånarlokalen Kafnet och på Vuxenutbildningsinstitutets kurser och föreläsningar. Vid Vandainfo ordnas också informationsträffar kring datasäkerhet. Följande informationsträffar om säker användning av Internet hålls vid Vandainfo i Dickursby lördagen den 11 november kl. 12–13 och Vandainfo i Myrbacka onsdagen den 22 november kl. 12–13. Vid båda träffarna kan man ta med sig sin digitala apparat och alla frågor kring datasäkerhet behandlas på ett enkelt och begripligt sätt, utan datateknisk terminologi.

Vid sidan av staden finns också organisationer som ger råd och handledning i e-tjänstfrågor, t.ex. Enter ry för seniorer, Hakunilan kansainvälinen yhdistys för invandrare och Vantaan Invalidit som erbjuder digital hjälp i hemmet genom hjälpen Liikkuvaa Digi-apu. En del företag i branschen ger också adb-hjälp i hemmet.

Läs mera om Vandainfo.

Publicerat: 10.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter