Årets Vandalax är Mae Cedercreutz-Pesonen

FM Mae Cedercreutz-Pesonen har blivit utsedd till Vandalax 2017. Priset, en sten från Vanda å, överräcktes av Svenska kommitténs ordf. Patrik Karlsson på Svenska dagenfesten på Helsinge skola 6.11.

I motiveringen betonas Maes förmåga att ta intitiativ och talang att entusiasmera andra. Då Mae år 1994 blev Svenska kommitténs första ordförande, föreslog hon att man skulle börja fira en Svensk Vandavecka. Veckan blev en framgång och fick en hel del publicitet. Hennes arbetsgrupp skapade år 2004 Vandalaxpriset, Anders Djupsjö, medlem i gruppen, kläckte det ypperliga namnet Vandalax!

Mae har gjort en stor insats för stadens svenska språkbadsklasser i Uomarinteen och Kilterin koulu, vars elever under Svenska veckan besökt svenska skolor och föreningar i Vanda.

Mae är pensionerad språklärare och ordförande för Vanda Svenska Socialdemokrater. Hon är för tillfället suppleant i bl.a. undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion och Svenska kommittén. Hon arbetade i många år som lärare i svenska vid Vaskivuoren lukio.

Vandalax är ett pris som utdelas årligen till en svenskspråkig Vandabo som gjort en betydande insats för Vandasvenskarna. Vandalaxen utses av Svenska kommittén på basen av förslag från Vandaborna. Utmärkelsen Vandalax ges i form av en sten som plockas i Vanda å.

Publicerat: 8.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter