I år kan influensavaccinationen tas även under lördagar i Vanda

Säsongsinfluensan är en luftvägsinfektion som är mer ansträngande än en vanlig flunsa och den kan också medföra farliga följdsjukdomar. Vaccinationen är bästa skyddet mot influensan och största delen av dem som låter sig vaccineras undgår också influensan.

På kundernas begäran ordnas vaccineringar i år också på lördagar. På hälsostationerna i Björkby, Dickursby och Myrbacka kan man få influensavaccination lördagarna den 11 och den 18 november 2017 kl. 9–15. Därefter ges vaccinationerna alla vardagar 20.11–1.12.2017. Vid rådgivningarna vaccineras barn i åldern 6–35 månader, gravida samt deras familjemedlemmar.

Vaccinationer ges på rådgivningarna 6–10.11 och 11–15.12.2017 samt vecka 3 i januari 2018. Kolla upp de exakta vaccineringstiderna:www.vanda.fi/influensa.

Kostnadsfritt vaccin rekommenderas särskilt för personer som hör till en riskgrupp

Influensa kan vara en svår sjukdom i synnerhet för dem som hör till en riskgrupp. Personer som fyllt 65 år, småbarn och gravida kvinnor löper stor risk att insjukna i svår influensa. Till riskgruppen hör också, oberoende av ålder, personer som till följd av en sjukdom eller behandling har nedsatt immunförsvar. Vidare hör personer som riskerar att insjukna i allvarliga följdsjukdomar till riskgruppen.

Fjolårets vaccin ger inte längre skydd, eftersom säsonginfluensavirusen hela tiden förändras.

− Världshälsoorganisationen (WHO) fastställer vaccinvirusstammarna på nytt varje år, och vaccinet anpassas efter varje influensasäsong, förklarar Valtonen.

Pneumokockvaccinet ger ett tilläggsskydd

Samtidigt som du får influensavaccinet kan du låta vaccinera dig med pneumokockvaccin på egen bekostnad. Pneumokockbakterien är den bakterie som oftast orsakar allvarliga bakterieinflammationer i Finland. I de lindrigaste fallen ger pneumokockbakterien upphov till tråkiga, men relativt oförargliga sjukdomar som bihåleinflammation och öroninflammation. Under vissa omständigheter kan pneumokockbakterien ändå orsaka allvarliga sjukdomar. Hos vuxna är lunginflammation vanligaste sjukdomen som orsakas av pneumokocker.

Risken att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom ökar med åldern. Risken kan minskas genom att man slutar röka, använder alkohol med måtta, sköter sin handhygien och sina grundsjukdomar väl och låter vaccinera sig.

Pneumokockvaccinet fås till självkostnadspris och är receptbelagt. Receptet kan man be om på den egna hälsostationen. Om en läkare anser vaccinet vara nödvändigt och skriver ut recept på det, kan vaccinet köpas på ett apotek. Vaccinet ska tas med när du kommer för att vaccinera dig mot influensa och ges vid samma besök.

De vaccin mot säsonginfluensa som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet har använts redan i årtionden. Även vaccinen mot pneumokocker har varit länge i användning och har getts till barn och vuxna runt om i världen, flera hundra miljoner doser.

Publicerat: 1.11.2017 
(redigerad: )

Nyheter