Delegationen för inomhusluftsärenden inledde sitt arbete

Delegationen för inomhusluftsärenden som tillsattes i augusti av Vanda stadsstyrelse sammanträdde första gången 26.9. Delegationens uppgift är att följa upp behandlingen av inomhusluftsärenden i Vanda stad.

Delegationens mandattid pågår fram till 2019, och stadsstyrelsen har utsett följande förtroendevalda till delegationens ordförande och ledamöter: Sami Kanerva, ordförande, Ulla Kaukola, 1 vice ordförande, Annukka Majanto, 2 vice ordförande, Ann-Christine Teir, Birgitta Herranen, Jari Jääskeläinen, Kai-Ari Lundell, Mika Rautio, Päivi Laakso, Seppo Heimolinna, Sirpa Kauppinen, Teemu Purojärvi och Tiina Tuomela. Vidare har följande personer utsetts som stadens representanter i delegationen: Ulla Lignell, fastighetscentralens inomhusmiljöexpert, Kirsi Hiltunen, 1 stadsveterinär, Pirjo Pennanen, ansvarig överläkare för den förebyggande hälsovården, Eila Tanninen, bildningsväsendets ekonomi- och förvaltningsdirektör, Inka Akkanen, bildningsväsendets informationschef, Liisa Sarjanen, representant för Vantti Oy, Tuula Ratia-Pulkkinen och Petteri Andersin, representanter för den lokala föräldraföreningen i Vanda (VANVARY), Jukka Mölsä, Noora Koskivaara och Eija Pasanen (delegationens sekreterare), representanter för stadens personal.

Vid delegationens första sammanträde fördes en konstruktiv diskussion med olika synpunkter och delegationen planerade i god anda sina mål och sin verksamhet. Delegationen utarbetar härefter en verksamhetsplan med avsikt att fastställa den före utgången av oktober. Verksamhetsplanen innehåller bland annat förbättringsförslag på behandlingsprocesser gällande inomhusluftproblem samt på systematisk uppföljning av genomförda åtgärder. Beslut gällande Vanda stads inomhusluftsärenden fattas i stadens förvaltningsorgan enligt förvaltningsstadgan.

Direktören för fastighetscentralen, Pekka Wallenius, redogjorde för innehållet i stadens åtgärdsprogram för inomhusluftsärenden och för förslaget till tilläggsfinansiering. Delegationen ansåg det som positivt att riskfria planeringslösningar och materialval används i bygg- och renoveringsprojekten. Tills vidare installerar man inte t.ex. plastmattor som limmas på betonggolv i stadens bygg- och renoveringsprojekt, utan man vill först få klarhet i hur stor del av inomhusproblemen kan bero på mattorna.

Publicerat: 28.9.2017 
(redigerad: )

Nyheter