Vaccinering mot säsonginfluensa

Viktig information: Det är inte längre möjligt att boka nya tider till influensavaccination. Vi måste tyvärr annullera en del av klienternas redan bokade mottagningstider.

...

Säsongsinfluensa är en luftvägsinfektion som kan orsaka allvarliga följdsjukdomar och leda till sjukhusvård. Vaccin är det bästa skyddet mot influensan. Genom att låta vaccinera sig kan man skydda både sig själv och sina närmaste från att få influensa. Influensa kan orsaka svåra sjukdomar. Säsonginfluensavirusen förändras hela tiden och därför skyddar inte fjolårets säsonginfluensavaccin mot den säsonginfluensa som nu är på kommande.

Gratis vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas särskilt för personer som hör till någon riskgrupp och deras närmaste.

Om du vill kan du samtidigt som du får influensavaccinet låta vaccinera dig mot pneumokocker på egen bekostnad. För pneumokockvaccin behövs recept, som du kan be om att få av en läkare vid din egen hälsostation. Om läkaren utifrån sin bedömning ordinerar dig pneumokockvaccin, ska du hämta ut det från apoteket och ta det med när du kommer för att vaccinera dig mot influensa. Influensa kan orsaka svåra sjukdomar.

Innehållsmeny:

Vem får influensavaccinet?
Vem får pneumokockvaccinet?

Hälsostationernas vaccinationer år 2020–2021

Viktig information: Det är inte längre möjligt att boka nya tider till influensavaccination. Vi måste tyvärr annullera en del av klienternas redan bokade mottagningstider.

Vid hälsostationerna vaccineras vuxna personer under veckoslut och kvällar veckorna 46–48.

Receptbegäran för pneumokockvaccin kan göras till en läkare via portalen Maisa eller per telefon samtidigt som man bokar tid för influensavaccination.

Rådgivningarnas vaccinationskampanjer

Vid rådgivningarna vaccineras barn i åldern 6 månader till 6 år, gravida samt deras familjemedlemmar.

Vid rådgivningarna vaccineras rådgivningens klienter och deras familjemedlemmar veckorna 46, 47, 51 och 2 genom tidsbokning.

Vaccinationer av skolelever och studerande

Grundskolelever som hör till medicinska riskgrupper vaccineras av på din egen hälsostation.

Inom studerandehälsovården vaccineras, förutom social- och hälsovårdsstuderande, även studerande som hör till någon medicinsk riskgrupp och studerande som har personer i sin närmaste krets som är i riskzonen vid svår influensa.

  • Tid bokas till studerandehälsovårdaren antingen elektroniskt eller genom att ta kontakt med studerandehälsovårdaren.
  • Även de som träder i militärtjänst och studerar vid gymnasium, yrkesläroanstalt eller yrkeshögskola vaccineras vid studerandehälsovården.

Vem får influensavaccinet?

Gratis vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas särskilt för personer som hör till någon riskgrupp och deras närmaste. Följande grupper får influensavaccinet gratis:

För långtidssjuka, äldre personer och barn under 6 månader fungerar det som ett tilläggsskydd att de närmaste låter vaccinera sig. En baby som är på kommande kan skyddas genom att den närmaste kretsen kring den gravida låter vaccinera sig.

Vem får pneumokockvaccinet?

Personer som är över 50 år eller som till följd av en grundsjukdom hör till någon riskgrupp har förhöjd risk för att insjukna i en allvarlig pneumokocksjukdom. Pneumokockbakterierna kan orsaka bl.a. lunginflammation, hjärnhinneinflammation och blodförgiftning (sepsis). Varje år förekommer det minst 30 000 fall där vuxna finländare insjuknar i en sjukdom som orsakas av pneumokocker.

Allvarliga pneumokocksjukdomar kan förebyggas genom vaccination. Förutom genom vaccination kan man minska risken för att insjukna i sjukdomar som orsakas av pneumokocker genom att sluta röka, minska på överdriven alkoholkonsumtion, se till att vaccinera sig mot influensa, sköta sin handhygien och sköta sina grundsjukdomar.

Pneumokockvaccinet tas på egen bekostnad, priset på apoteket är under 100 euro. Vaccinet är receptbelagt. En läkare bedömer om du behöver vaccineras mot pneumokocker. Om du vaccinerats mot pneumokocker inom de senaste fem åren behöver du inte nu någon påfyllnadsdos (booster).

Du kan på två sätt begära att en läkare bedömer ditt behov av att vaccineras mot pneumokocker:

  1. Du kan skriva ut och fylla i en blankett, där du begär att en läkare bedömer ditt vaccinationsbehov. Blanketter och en inlämningslåda finns vid varje hälsostation.
  2. Du kan ringa Hälsorådgivning i Vanda på servicenumret mån.–fre. kl 8–15: 09 8395 0090.

Om läkaren utifrån sin bedömning ordinerar dig pneumokockvaccin, ska du hämta ut det från apoteket och ta det med när du kommer till din hälsostation för att vaccinera dig mot influensa.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter