Vaccinering mot säsonginfluensa

Säsongsinfluensa är en luftvägsinfektion som kan orsaka allvarliga följdsjukdomar och leda till sjukhusvård. Vaccin är det bästa skyddet mot influensa. Genom att vaccinera dig skyddar du dig själv och dina närstående. Säsongsinfluensavirusen förändras hela tiden och därför skyddar inte fjolårets vaccin mot den säsongsinfluensa som nu är på kommande.

Influensasäsongen har inte börjat än. Influensavaccinet skyddar mot både A- och B-influensa som förekommer både på hösten och våren. Vaccin som man fått långt innan influensasäsongen börjar, skyddar inte längre effektivt på våren.

Vaccination mot influensa i Vanda

Omfattande influensavaccinationer av invånarna i Vanda inleds under vecka 45 med start den 8 november 2021. Vaccinationerna ordnas på pandemivaccinationsställena från och med den 8 november, och på ett antal hälsostationer på söndagar i november. Den elektroniska tidsbokningen och tidsbokningen per telefon öppnas den 29 oktober 2021.

Gratis vaccination mot säsongsinfluensa rekommenderas särskilt för personer som hör till någon riskgrupp:

  • personer över 65 år
  • gravida
  • barn i åldern 6 månader–6 år
  • personer som på grund av sin sjukdom hör till någon riskgrupp: medicinska riskgrupper
  • de som inleder värnplikten
  • anställda inom social- och hälsovården och läkemedelsförsörjningen som kommer i kontakt med klienter.

Till vaccinationsmålgruppen hör dessutom den närmaste kretsen kring personer med en särskilt ökad risk för svår influensa. Definitionen av den närmaste kretsen preciseras i statsrådets förordning som publiceras i oktober, innan tidsbokningen börjar.

Influensavaccinationerna ges detta år huvudsakligen vid pandemivaccinationsställena, och på hälsostationernas vaccinationsmottagningar. Även skolelever och studerande, samt de som inleder värnplikten som hör till någon riskgrupp vaccineras på dessa ställen.

Influensavaccinationer på rådgivningarna

På rådgivningarna vaccineras rådgivningarnas klienter både i samband med rådgivningsbesöken och på separata influensavaccinationsmottagningar i rådgivningens lokaler från och med den 8 november.

På rådgivningarna vaccineras:

  • Barn i åldern 6 månader–6 år, till barn i åldern 2–6 år ges nässprayvaccinet Fluenz Tetra
  • Gravida och deras familjemedlemmar.
  • Familjemedlemmar till spädbarn under 6 månader.
  • Familjemedlemmar till barn i rådgivningsåldern som hör till någon riskgrupp.

Vi ger mer information när influensavaccinationerna närmar sig.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter