Barn-SIB i Vanda

Projektet Barn-SIB i Vanda är ett nytt sätt att stöda barn och familjer på.

Inom ramarna för projektet samlar man in pengar till SIB-fonden från företag och privata investerare. Medlen används för att främja välmående hos barn och unga.

SIB är en förkortning av Social Impact Bond, dvs. resultatinriktat finansieringsavtal.

FIM Kapitalförvaltning Ab förvaltar projektet tillsammans med Centralförbundet för Barnskydd.

Med i projektet är Vanda, Helsingfors, Tavastehus, Kimitoön och Lojo.

Under programmets förlopp erbjuder man barnfamiljer i Vanda tidigt stöd i enlighet med familjekompis-verksamhetsmodellen. Utöver det kan familjen också få nödvändiga extratjänster.

Syftet är att förebygga behovet av korrigerande och tunga tjänster i framtiden.

Tillsammans med Vanda stad är huvudaktörerna i programmet FIM Kapitalförvaltning Ab, Centralförbundet för Barnskydd och stiftelsen SOS-Barnbyar. Verksamheten finansieras ur fonden förvaltad av FIM Kapitalförvaltning Ab.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter