Omsorg om barn och unga

Oroar du dig för något särskilt barn eller ungdom? Vanda erbjuder olika former av stöd till barnfamiljer. Tveka inte att ta kontakt redan innan det uppstår problem. Det går att påverka händelseförloppet redan i ett tidigt skede.

Stöd till barn under skolåldern

Ta kontakt med barnrådgivningen. Vid behov hänvisar rådgivningen er vidare till, t.ex. en familjearbetare, stöd- och kamratstödsgrupper, hemvården eller psykolog.

Eller kontakta familjerådgivingen.

Stöd till barn i skolåldern

Ta kontakt med skolhälsovårdaren, skolkuratorn eller skolpsykologen.

Eller kontakta familjerådgivingen.

Stöd till unga

Ta kontakt med ungdomscentret Nuppi, skolhälsovårdaren, studerandehälsovårdaren, skolkuratorn eller skolpsykologen

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter