Tidsbeställning och rådgivning

Meddelande 24.3.2020 Förändringar i rådgivningarnas verksamhet

Vi är i kontakt med klienterna i fråga om förändringarna.

  • Rådgivningarnas verksamhet i gruppform annulleras tills vidare.
  • Första besöket vid graviditet och omfattande hälsovårdarundersökningar bör genomföras som distansmottagning.
  • Man försöker flytta hembesök efter förlossning och övriga hembesök till rådgivningen.
  • Öppna rådgivningar är nu öppna endast efter tidsbokning. Du kan boka tid till rådgivningen per telefon eller genom att skicka meddelande till en hälsovårdare via Maisa.
  • Till rådgivningens mottagning kan endast klienten komma utan övriga familjen (med undantag av erkännande av faderskap).
  • Den ena föräldern kan följa med vid barnbesök. Familjens barn kan följa med endast om barnens vård inte kan ordnas på annat sätt

Obs! Om du råkar i en nödsituation, ring nödcentralen tfn 112.

Rådgivningarnas telefonservice

tfn 09 839 25900
mån.–fre. kl. 8–15

Genom rådgivningarnas telefonservice kan du

  • boka tid till rådgivningen
  • ställa frågor till en hälsovårdare om saker som berör graviditet eller barnets hälsa
  • annullera en bokad tid genom telefonsvarservicen dygnet runt (berätta ditt namn och födelsedatum, samt var och när din bokad tid är).

Om det inte går att besvara samtalet i uppringningsögonblicket, kan du lämna ett bud om återuppringning. Du blir uppringd så fort som möjligt. Måndagar och efter helgdagar hoppas vi att du kan kontakta oss efter efter kl. 10 i icke-brådskande ärenden.

Boka tid på nätet

Du kan boka tid till mödra- och barnrådgivningen också genom e-servicen.

Du kan boka tider, granska dina egna gällande tidsbokningar, boka om och avboka tider som du beställt elektroniskt. Om du så önskar kan du få en bekräftelse och påminnelse om tidsbokningen per sms.

Obs! För att kunna boka tid behöver du vara kund inom det elektroniska systemet. Boka din första tid till mödrarådgivningen per telefon. Om du redan besökt mödra- eller barnrådgivningen i Vanda har du fått tillträde till det elektroniska systemet och kan boka tider elektroniskt. Om du av någon anledning inte lyckas boka tid, ring rådgivningens telefonservice.