Mödra- och barnrådgivningar

Rådgivningarna betjänar gravida kvinnor, barn under skolåldern och deras familjer. Rådgivningarna följer upp den blivande mammans och barnets hälsotillstånd och stöder hela familjens välbefinnande.

Rådgivningstelefontjänsten är överbelastad (uppdaterad 24.1.2022)

Telefontjänsten på kliniken är överbelastad. Vi kommer inte att kunna ringa tillbaka dig under samma vardag. Vid behov kontakta vårdcentralen. I akuta fall, när din egen vårdcentral är stängd, ring nödnumret 116 117. I nödfall ring 112. I brådskande fall kan du skicka meddelande till din sjuksköterska via Maisa-portalen. Vi ber om ursäkt för störningen!

Mödrarådgivningar

Mödrarådgivningen följer upp hur graviditeten fortskrider och strävar efter att trygga mammans och det väntade barnets hälsa. Föräldrarna får information och stöd av rådgivningen i olika frågor som rör graviditet, förlossning och spädbarnsfamiljers vardag. Familjer som väntar sitt första barn kan också delta i familjeträning, där man förbereder sig på den kommande livsförändringen. Faderskap kan erkännas på mödrarådgivningen från början av året 2016.

Barnrådgivningar

Barnrådgivningen följer upp barnets hälsa, utveckling och tillväxt samt ger föräldrarna den handledning och stöd som de behöver. På rådgivningen samtalar man också tillsammans om saker som familjen funderar kring, stärker familjens egna resurser och främjar hälsosamma levnadsvanor. På rådgivningen får barnet vaccinationer i enlighet med vaccinationsprogrammet.

Rådgivningen bedriver också familjearbete. Familjearbetarna hjälper familjer då det uppstår problem i vardagen.

Gratis webbkurs för småbarnsföräldrar – Familjestigen erbjuder stöd för att föräldrar ska orka!

Kräver du för mycket av dig själv som förälder? Vill du lära dig mer om självmedkänsla? Kom med på webbkursen Familjestigen.

Vanda erbjuder familjer med småbarn (0–6 år) på sitt område en möjlighet att gratis delta på webbkursen Familjestigen. Målet med webbkursen Familjestigen är att stärka självmedkänslan samt stöda en empatisk växelverkan i parförhållandet och familjen.

Kursen kan avläggas självständigt och på kursen kan man till exempel testa sin egen självmedkänsla och skriva ett empatiskt brev till sig själv. Kursen innehåller även information, uppgifter och tips samt kamratberättelser från andra föräldrar om hur vardagen i en barnfamilj ser ut.

Föräldrarna som deltog i kursen har funnit webbkursen nyttig och säger att de har fått stöd från kursen för sin självmedkänsla. Föräldrarna rekommenderar webbkursen för andra familjer.

“Under kursen insåg jag hur mycket jag kräver av mig själv och mina nära. Nu vill jag stärka självmedkänslan i mig själv och i min familj."

Välkommen med på kursen!

https://perhepolku.fi/sv/kurs

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter