Kris i familjen

Livet går inte alltid som man planerar på förhand. När man står inför ett problem eller en kris lönar det sig att ta kontakt i ställer för att bli ensam. Staden, olika organisationer och privata aktörer erbjuder olika former av stöd till familjer i problemsituationer. Sök hjälp om din familj drabbas av skilsmässa, våld, sjukdom, ett frånfälle eller någon annan jobbig situation. Hjälpen kan också sökas av en vän eller anhörig.

Hjälp vid akuta situationer

Social- och krisjour

Akutvård och jour

Socialrådgivning utan tidsbokning

Du kan kontakta servicehandledarna:

palveluohjaus.aikuiset.perheet@vantaa.fi

eller via Maisa.

Portalen finns på nätet www.maisa.fi eller som mobilapp.

Ange dina kontaktuppgifter i ditt meddelande så kan vi kontakta dig.

Oroar du dig för någon närstående person?

Om du bekymrar dig för någon närståendes välmående, kontakta en socialarbetare via Maisa. Vi kan ordna med hjälp av många slag i olika livssituationer.

Tjänsterna för vuxna och familjer har ett gemensamt handlednings- och rådgivningsnummer:
tfn 09 8392 3384 mån, tis, tors och fre klockan 9-14.

Rådgivningsnumret omfattar följande enheter:

  • enheten för kompletterande utkomststöd
  • tjänster för nya klienter, personer i arbetsför ålder, 25–64 år
  • tjänster för nya klienter, socialt arbete för unga, 18–24 år
  • tjänster för nya klienter, barnfamiljer
  • planmässigt socialarbete
  • Enheten för familjesocialt arbete
  • Socialarbete för unga
  • planmässigt socialarbete

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter