Familjerättsliga ärenden

Familjerättsliga ärenden berör:

  • utredning av faderskap
  • barnets vårdnad och boende
  • barnets umgängesrätt
  • barnets underhåll och
  • adoption.

Vid mödrarådgivningen kan faderskapet erkännas under graviditetstiden

Från början av år 2016 är det möjligt att erkänna biologiskt faderskap i samband med besök på mödrarådgivningen redan före barnets födelse. Samtidigt är det möjligt att avtala om gemensam vårdnad. Läs mer

Faderskapet erkänns hos barnatillsyningsmannen efter barnets födelse

Barnatillsyninsmännen har hand om faderskapsutredningarna. Utöver detta gör de upp avtal om barnets vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Om ditt ärende redan är under handläggning, kontakta den barnatillsyningsman som har hand om ärendet. På grund av datasekretess kan vi inte svara på klientfrågor per e-post.

Boka tid för utredning av faderskap, barnatillsyningsmannen

Du kan också boka tid elektroniskt för utredning av faderskap. Om du behöver en tolk till samtalet, boka tid per telefon 09 839 35716 (mån.–fre. 8.15–16)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter