Stöd för närståendevård

Personer med funktionsnedsättning, långtidssjuka eller åldringar vilka vårdas hemma av anhöriga eller andra närstående kan få s.k. stöd för närståendevård. I stödet ingår ett vårdarvode för vårdaren, samt tjänster som ser till att den som är närståendevårdare har möjlighet till fritid utanför vårduppgifterna.

Det ekonomiska stödet till närståendevårdaren är skattepliktig inkomst och medför rätt till pension enligt pensionslagen för den offentliga sektorn (81/2016). Stöd för närståendevård ges på basen av beslutet från vårdbehovsutredningen. Som vårdare måste man själv ta reda på hur stödet för närståendevård eventuellt påverkar rätten till arbetsmarknadsstöd eller arbetslöshetsdagpenning.

Ärenden som rör närståendevård av individer med funktionedsättning sköts av handikappservicen. Du ansöker om stödet genom att fylla i en blankett om stöd för närståendevård som du hittar här.

Blanketten finns också tillgänglig på Vandainfo och på handikappservicens kontor. Ansökan skickas till Klienthandledningsenheten för handikappservice på adressen Råtorpsvägen 8 A 3vån., 01600, Vanda. Om du har frågor gällande närståendevården eller vill veta mer om beviljande av tjänsten, kan du kontakta Handikappinfon på telefonnummret 09 8392 4682. Du når dem alla vardagar mellan 9-15. Du kan också ta kontakt per epost;

Motionsförmån för närståendevårdare

Närståendevårdare kan besöka stadens simhallar och gym gratis. På plats bör man uppvisa en max två månader gammal lönekvitto där det står "närståendevårdare" som jobbtitel

Läs mer om närståendevård av äldre och stöd för närståendevård här.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter