Personlig assistans

Vid behov erbjuds funktionsnedsatta personer möjligheten till personlig assistans. Den funktionsnedsatta personen fungerar då själv som arbetsgivare.

I Vanda organiseras personlig assistans så att

  • Den funktionsnedsatta personen fungerar som arbetsgivare eller arbetsledare under det antalet timmar eller veckor i månaden som handikappservicen beviljat henne eller honom.
  • Maksimalt lön som Vanda stad betalar baserar sig på antalet vecko- eller månadstimmar.
  • I lönebetalningen tas i beaktande lagstadgade försäkringar, arbetstagarens socialskyddsavgifter samt beslut om kvälls- och helgtillägg.
  • Arbetsavtalet ska göras skriftligen mellan de två parterna. Parterna är den handikappade personen (alternativt dennes målsman eller intressebevakare) och personen som väljs ut att agera som assistent.
  • Löneutbetalningen baseras på arbetsavtalet och antalet arbetstimmar i veckan eller månaden och får inte överskrida antalet överenskomna timmar. Timlistan fylls i en månad i gången och skickas till verksamhetssekreteraren på Vandas handikappservice. Som arbetsgivare är man ansvarig att se till att den är rätt ifylld.

Den personliga assistentens arbetsuppgifter kan vara att hjälpa med vardagssysslor, arbete, studier, hobbyn, samhälleligt deltagande och upprätthållandet av social interaktion.

Assistansbehovet och assistentens arbete är individuellt och beror på den handikappade personens behov av assistans och livssituation. Därför är varje arbetsplats unik och lägger tyngdpunkt på olika saker.

Syftet med personlig assistans är att främja den funktionsnedsatta personens möjlighet till ett självständigt liv och ett jämlikt samhällsdeltagande.

Nyheter

Twitter