Morgon- och eftermiddagsverksamhet för barn i skolåldern

Handikappservicen anordnar morgon- och kvällsvård för skolbarn som har utvecklingsstörningar eller svår autism som gör att de inte kan vara ensamma hemma innan skoldagens början eller efter dess slut.

Servicen gör det möjligt för föräldrar att arbeta eller studera på dagarna. Verksamheten är grupporienterade aktiviteter i skolans utrymmen. Du ansöker om tjänsten genom att kontakta en socialarbetare i ditt område. Läs mer om servicebehovsbedömning här.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter