Vanligaste frågor

Vilka bilagor ska jag lämna in med min ansökan?

Ansökningsblanketterna finns på Vanda stads webbplats, varifrån de kan skrivas ut och fyllas i. Om du ännu inte är klient hos oss, lämna in ett högst 6 mån. gammalt läkarutlåtande B eller C och din patientjournal till oss.

Vart skickar jag ansökan om handikappservice?

Du kan skicka ansökan till adressen Klienthandledningsenheten för handikappade PB 2712, 01030 Vanda stad eller lägga den i brevlådan utanför dörren på adressen Råtorpsvägen 8 A, 01600 Vanda.

När får jag ett beslut om min ansökan?

Ansökningarnas handläggningstid är 1–3 mån.

Mitt beslut är tidsbegränsat, hur kan jag förlänga det?

Kom alltid ihåg att kontrollera beslutets giltighetstid och ansök vid behov om förlängning i god tid (ansökningarnas handläggningstid är 1–3 mån.). Besluten förnyas inte automatiskt.

Vem är min kontaktperson?

Alla kontakter sker via handikapprådgivningen som för ditt ärende till ett team. En kontaktperson tar sedan kontakt med dig. Teamen har delats upp så att ärenden som gäller personer under 28 år behandlas i teamet för barn och unga och ärenden som gäller personer i åldern 28–65 år behandlas i teamet för vuxna.

Var kan jag träffa min kontaktperson?

Kontaktpersonerna gör hembesök hos klienterna. Man kan träffa anställda vid handikapprådgivningen utan tidsbokning på Vandainfos verksamhetsställen enligt följande: onsdagar kl. 13–15 på köpcentret Dixis info i Dickursby och fredagar kl. 13–15 på Myrbackahusets info. Enheten på Råtorpsvägen 8 i Myrbacka har ingen klientmottagning.

Hur ansöker jag om färdtjänst?

Du kan ansöka om tjänsten med en fritt formulerad ansökan på följande sätt: skicka en e-post till adressen kuljetuspalvelut@vantaa.fi, ringa till handikapprådgivningen tfn 09 839 24682 mån.–fre. kl. 9–15 eller genom att posta en fritt formulerad ansökan till adressen Klienthandledningsenheten i östra Vanda PB 4716 01030 Vanda stad. Det finns ingen ansökningsblankett för färdtjänst.

Vart returnerar jag stödpersonens arvodesblankett och skattekort?

Du kan skicka dem på posten till adressen Klienthandledningsenheten för handikappade

PB 2712 01030 Vanda stad eller per e-post vammaisneuvonta@vantaa.fi.

Hur fastställs klientavgifterna?

Närmare information om fastställandet av klientavgifter finns i Vanda social- och hälsovårdsväsendes dokument om klientavgifter.

Personlig assistans

Vart skickar jag skattekortet?

Skattekort för löneutbetalning i anslutning till personlig assistans ska skickas till adressen Klienthandledningsenheten för handikappade

PB 2712 01030 Vanda stad eller per e-post henka@vantaa.fi.

Vart skickar jag avtal/tidrapporter i anslutning till personlig assistans?

Anställningsavtal ska alltid returneras i original per post till adressen Klienthandledningsenheten för handikappade PB 2712, 01030 Vanda stad. Tidrapporter kan du skicka till adressen ovan eller per e-post henka@vantaa.fi.

Vem kan jag fråga om saker som gäller löner?

Byråsekreterarna som har hand om löneutbetalningarna har inget direktnummer. Du kan kontakta dem på adressen henka@vantaa.fi. I brådskande ärenden kan du kontakta handikapprådgivningen och vid behov lämna önskemål om återuppringning.

Kan jag själv mata i den personliga assistentens tidrapporter i SuoraTyö-systemet?

I november 2019 tog vi i bruk SuoraTyö-systemet där man själv kan mata in arbetstimmar. Om man vill kan man som arbetsgivare sluta fylla i tidrapporter i pappersform för att själv mata in timmarna i det elektroniska systemet. För detta måste du ha användarnamn och lösenord till SuoraTyö-systemet. Om du vill få användar-ID kan du kontakta henka@vantaa.fi.

Närståendevård

Vilket slags skattekort behöver jag och vart skickar jag det?

Du kan separat be om ett skattekort av skattebyrån för utbetalning av arvode för närståendevård. Skattekortet i anslutning till arvodet för närståendevård och avlösarvård skickas in på adressen Personalservicen, Gullbräcksvägen 1, 01300 Vanda eller per e-post palvelussuhde.palkkapalvelut.soster@vantaa.fi.

Vem kan jag fråga om saker som gäller arvoden?

Du kan ta kontakt direkt med personalservicen tfn 09 839 55056 mån.–fre. kl. 9–15 eller per e-post palvelussuhde.palkkapalvelut.soster@vantaa.fi.

Vart skickar jag arbetsrapporten för avlösare inom stödet för närståendevård?

Dygn med avlösarservice före augusti 2019 ska meddelas på arbetsrapportblanketten och lämnas in på adressen Klienthandledningsenheten för handikappade, PB 2712, 01030 Vanda stad eller per e-post vammaisneuvonta@vantaa.fi.

Fr.o.m. 1.8.2019 skickas inte längre några arbetsrapportblanketter för avlösare.

Fr.o.m. 1.8.2019 sker utbetalningen av avlösarens arvode automatiskt på grundval av närståendevårdens avlösaravtal. Avlösararvodet utbetalas i fortsättningen retroaktivt den följande månadens sista vardag (t.ex. utbetalas arvodet för augusti den sista vardagen i september).

Med anledning av ändringen meddela din egen servicehandledare eller ring rådgivningsnumret omgående om närståendevårdens lediga dagar inte förverkligas: t.ex. befinner sig den som får närståendevård på sjukhus, avlösaren har insjuknat, närståendevårdaren håller inte några lediga dagar.

Det är viktigt att närståendevårdaren ser till att ledigheterna hålls. Arvode som utbetalats utan orsak återkrävs.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter