Boendealternativ

För handikappade finns det olika slags boendeformer som motsvarar deras behov. Det finns bostäder både i stadens egna boendeenheter och i boendeenheter vars tjänster staden köper.

Dygnetruntboende i stadens egen regi erbjuds i:

  • Björkhagen (Koivukoti)
  • Dickursby (Keltamokoti)
  • Det finns flera alternativ till boende med stöd på olika håll i Vanda:
  • Kyttlandsvägens boendeenhet
  • Granrisstigens boendeenhet
  • Kerokuja
  • Ruukkukoti
  • Husbackagrändens boendeenhet
  • Bladbergets boendeenhet

Närmare information:
tf. chefen för boendeservice Jukka Ahvonen
tfn 043 825 8096 jukka.ahvonen(at)vantaa.fi
Vårdträdsgränden 17 01360 Vanda

Familjevård och parkeringsvård

Av de vårdformer som erbjuds är familjevård ett alternativ. Familjevården i Vanda stärker individens färdigheter att klara sig i närmiljön och gör det också möjligt att i fortsättningen bo kvar i det egna hemmet med hjälp av stöd för boendet.

Parkeringsvården är avsedd för handikappade barn, ungdomar och vuxna och verkar lördagar kl. 12.30–16 i Krukgrändens dagcentral i Myrbacka (adress Krukgränden 5, 01600 Vanda).

Närmare information om familje- och parkeringsvården:
Marita Berghjelm, tfn 09 8392 9475.

Nyheter

Twitter