Boende

I enlighet med den nya handikappolitiska policylinjen har Vanda stad övergått från anstaltsboende till mjukare boendeformer som liknar vanliga hem i större utsträckning.

Personer med funktionsnedsättningar erbjuds gruppboenden, och för dem som behöver bara lättare stöd ordnas egna bostäder som är en del av det vanliga bostadsbeståndet. För kunder som bor hemma erbjuds stöd av boendehandledare och vanliga handledare samt andra stödtjänster från öppenvården.

De individuella boendelösningarna är en del av kundens personliga serviceplan. Olika alternativ för serviceboende är att bo i det egna hemmet, i ett servicehus eller i ett gruppboende. Kunden betalar hyran samt de vanliga levnads- och boendekostnaderna.

Serviceboenden och tjänsterna som ingår är kostnadsfria för kunden. För att möjliggöra självständigt boende kan man göra olika modifikationer i hemmet och införskaffa olika hjälpmedel, t.ex. en nödtelefon. Till serviceboendena hör också tillräckliga tjänster för att se till att gravt handikappade personer ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Tjänster som kan ordnas är bland annat: personlig assistent, hemvård, anhörigvård eller en kombination av dessa olika tjänster.

Boendeträning

Boendeträning ges handikappservicens kunder efter deras behov. Träningen kan ordnas innan flytten till det första egna boendet eller när boendesituationen ändras.

Träningsboendena ligger i östra Vanda på Kyttlandsvägens boendeenhet och i västra Vanda i anslutning till Husbackagrändens boendeenhet. Ordnandet av boendeträning bestäms som en del av kundens serviceplan.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter