Arbetsträning

På grund av coronaepidemin skyddas äldre och personer med bakomliggande sjukdomar från smitta inom äldre- och handikappservicen. Därför inskränks eller stängs en del verksamheter med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Inskränkningarna ger också bättre möjligheter för personalen att flytta över från den normala verksamheten till kritiska verksamheter. Inskränkningarna gäller bland annat arbets- och dagverksamheten samt arbetslivsträningen för personer med funktionsnedsättning och de träder i kraft stegvis.


Till lönearbete

Vanda har en egen arbetsträningstjänst för personer med olika typer av funktionshinder. Tillsammans med kunden ser personalen till att man hittar arbete som kunden är och känner sig lämpad för. Tjänsten erbjuder stöd och handledning för att förbättra klientens arbetslivsfärdigheter. Arbetsträningen syftar till att hjälpa kunden att hitta en fast anställning. Servicen är gratis för både kunden och för arbetsgivaren.

För arbetstagare

  • Du kan använda vår tjänst om du är myndig, skriven i Vanda och har någon form av funktionshinder. Det innebär t.ex. en mental utvecklingsstörning, hörsel-, syn- eller talskada, rörelsehinder eller någonting på autismspektrumet eller Aspbergers.
  • Du måste vara motiverad och villig att hantera kraven som arbetslivet ställer på dig.
  • Om du är intresserad av vår service, vänligen kontakta oss genom att skicka in en ansökan om arbetsträning! Länk till blanketten hittar du i den grå rutan till höger.

För arbetsgivare

  • Hjälp med rekrytering
  • En kunnig och utbildad arbetskraft
  • Hjälp med ansökningar för bidrag och förmåner
  • Stöd under hela tiden under arbetsförhållandet
  • Mångfald på arbetsplatsen är en välgjord investering: Tag kontakt med någon utav våra arbetstränare så berättar vi mer!

Om öppen arbetsverksamhet

Den öppna arbetsverksamheten erbjuds den som är kund hos Vanda stads handikappservice. Öppen arbetsverksamhet går ut på att den som har något funktionshinder utplaceras på en vanlig arbetsplats. Det är emellertid inte frågan om något vanligt anställningsförhållande eller lönearbete, utan deltagarna betalas bara flitpenning. Inom öppen arbetsverksamhet ges kunden stöd och guidning av handledarna för arbetsuppgifterna. Under arbetsverksamhetens gång finns emellertid möjlighet för kunden att få det omvandlat till lönearbete.

Du kan ansöka om att delta i den öppna arbetsverksamheten genom att skicka in en ansökan till arbetsträningen eller genom att ta kontakt med någon av ledarna inom den öppna arbetsverksamheten.