Arbets- och dagverksamhet

I arbets- och dagverksamheten ingår bland annat

  • träning i växelverkan samt färdigheter som behövs i vardagslivet
  • skapande verksamhet
  • friluftsaktiviteter och andra motionsformer
  • undervisning
  • rekreationsverksamhet
  • enklare arbetsuppgifter

Arbetet i dagcentralerna består främst av textil- och träarbeten samt monterings- och för-packningsarbeten som underleverantör för olika företag. Arbetet kan också utföras på vanliga arbetsplatser, utanför arbets- och verksamhetscentralerna. I dessa fall arbetar personerna för det mesta med assisterande köks- och städuppgifter, inom handeln bl.a. med att sköta hyllor och lager, samt assisterar i olika uppgifter inom fastighetsskötsel. Arbetet kan också utföras i daghem, ålderdomshem samt servicecentraler för äldre. Eller egentligen var som helst, bara man hittar rätt person för rätt uppgift. De som deltar i den stödda arbetsverksamheten står i arbetsförhållande till arbets- eller verksamhetscentralen.

Ett arbete med stöd kan också komma på fråga. Då står personen i ett arbetsförhållande till sin arbetsgivare men får stöd med att sköta sitt arbete.

Nyheter

Twitter