Arbets- och dagverksamhet

Öppettider sommaren 2021 inom social- och hälsovården i Vanda

Meddelande 10.2.2021

Verksamheten vid arbets- och dagcentralerna i Vanda inskränks och stängs delvis under perioden 11.1–31.3.2021 som en åtgärd för att skydda riskgrupper, med stöd av 58 § i lagen om smittsamma sjukdomar.


I arbets- och dagverksamheten ingår bland annat:

  • träning i växelverkan samt färdigheter som behövs i vardagslivet
  • skapande verksamhet
  • friluftsaktiviteter och andra motionsformer
  • undervisning
  • rekreationsverksamhet
  • enklare arbetsuppgifter

Arbetet i dagcentralerna består främst av textil- och träarbeten samt monterings- och för-packningsarbeten som underleverantör för olika företag. Arbetet kan också utföras på vanliga arbetsplatser, utanför arbets- och verksamhetscentralerna. I dessa fall arbetar personerna för det mesta med assisterande köks- och städuppgifter, inom handeln bl.a. med att sköta hyllor och lager, samt assisterar i olika uppgifter inom fastighetsskötsel. Arbetet kan också utföras i daghem, ålderdomshem samt servicecentraler för äldre. Eller egentligen var som helst, bara man hittar rätt person för rätt uppgift. De som deltar i den stödda arbetsverksamheten står i arbetsförhållande till arbets- eller verksamhetscentralen.

Ett arbete med stöd kan också komma på fråga. Då står personen i ett arbetsförhållande till sin arbetsgivare men får stöd med att sköta sitt arbete.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter