Socialarbetet för äldre

På seniorrådgivningen får man information om kommunens, företagens, föreningarnas och organisationernas verksamhet och tjänster. Äldre får råd i egenvård och de får hjälp med att hitta tillgängliga tjänster.

Utöver servicerådgivning har seniorrådgivningen som mål att stödja välbefinnandet hos äldre. Stödet för välbefinnande riktas till kommuninvånare som blivit skröpliga på grund av sjukdom eller åldrande.

Socialarbetet för äldre utförs som en del av seniorrådgivningen och man stödjer äldre som befinner sig i olika svåra situationer i livet. Minnessjuka och närståendevårdfamiljer stöds också som en del av seniorrådgivningen. Vid behov görs en omfattande utredning av vårdbehovet.

Seniorrådgivningens postadresser (dessa platser har inte någon klientmottagning):

Klienthandledningsenheten i östra Vanda
PB 4716, 01030 Vanda stad

Klienthandledningsenheten i västra Vanda
PB 2712, 01030 Vanda stad

Seniorrådgivningen kan också kontaktas via Maisa-portalen.

Seniorrådgivning också på Vandainfo

En anställd vid seniorrådgivningen är anträffbar på Vandainfo:

Vandainfo Dickursby
Dixi, Banvägen 11, 2:a våningen
Tisdagar kl. 14–16

Vandainfo Myrbacka
Myrbackahuset, Gillerstråket 6
Onsdagar kl. 14–16

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter