Rehabiliterande dagverksamhet

Öppettider sommaren 2021 inom social- och hälsovården i Vanda

På grund av coronaepidemin skyddas äldre och personer med bakomliggande sjukdomar från smitta inom äldre- och handikappservicen. Därför inskränks eller stängs en del verksamheter med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.

Inskränkningarna ger också bättre möjligheter för personalen att flytta över från den normala verksamheten till kritiska verksamheter. Inskränkningarna gäller bland annat dagverksamheten för äldre och de träder i kraft stegvis.

Rehabiliterande dagverksamhet är en preventiv verksamhet som syftar till att stötta äldre i vardagen för de ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma längre.

Verksamheten är till för minnessjuka som bor hemma, för dem som vårdas av anhöriga samt för åldringar som behöver stöd för att kunna delta i aktiviteter utanför hemmet. Den rehabiliterande dagverksamheten stöttar också anhöriga och närstående.

Utredningen för servicebehovet för rehabiliterande dagverksamhet görs av social- och hälsovårdens personal. För mer information, kontakta seniorrådgivningen.

Västra Vandas dagverksamhet

Myrbackas dagverksamhetscentrum
Krukgränden 5, 01600 Vanda
Verksamhetsledare, tel. 050 312 1594
Kontor, tel. 0400 773 241, 040 568 5819
paivatoimintakeskus.myyrinkoti@vantaa.fi

Centrala Vandas dagverksamhetscentrum

Simonsböles dagverksamhetscentrum
Simonsvägen 5, 01300 Vanda
Verksamhetsledare, tel. 040 735 0895
Kontor, tel. 050 312 1828, 0400 770 563
paivatoimintakeskus.simonkyla@vantaa.fi
Hemvårdens förman, tel. 043 8254069

Östra Vandas dagverksamhet

Håkansböles dagverksamhetscentrum
Galoppbacken 4, 01200 Vanda
Verksamhetsledare, tel. 040 735 0895
Kontor, tel. 050 303 1126, 050 318 0987
paivatoimintakeskus.hakunila@vantaa.fi

Utrymmen för föreningar och organisationer

Organisationer och föreningar kan ansöka om att få använda dagcentrens utrymmen på kvällar och helger för sina aktiviteter. Du ansöker om att få använda utrymmena genom en ansökningsblankett, som ges till dagverksamhetens verksamhetsledare.

Kontakta verksamhetsledarna:
Myrbackas dagverksamhetscenter tel. 050 312 1594
Håkansböles och Simonsböles dagverksamhetscenter, tel. 040 735 0895

Virtapiiri gruppverksamhet

Virtapiiri gruppverksamheten riktar sig till äldre som vårdas i hemmet eller äldre som är ensamma. I gruppen diskuterar man, fikar och tillbringar tid tillsammans. I gruppen finns också frivilliga samt dagverksamhetens anställda. Gruppen träffas en gång i veckan. Verksamheten är gratis och kaffe får man till självkostnadspris. Deltagare ordnar själv transport till träffarna. Ta kontakt med verksamhetsledaren innan du kommer på första träffen.

 • Virtapiiri i Håkansböle
  Onsdagar kl. 12-14, Håkansböles köpcentrum, ungdomsgården, Galoppbrinken 4, 01200 Vanda, FIN
  För anmälan, ring tel. 040 735 0895
 • Virtapiiri i Korso
  Måndagar kl. 13-15, Korsos Kyrka, Havsörnsvägen 4, 01450 Vanda, FIN
  För anmälan, ring tel. 040 735 0895
 • Virtapiiri i Mårtensdal
  Onsdagar kl. 13-15, Mereo Mårtendtal, Skarpbergsstigen 1, 01620 Vanda, FIN
  För anmälan, ring tel. 050 312 1594
 • Virtapiiri i Myrbacka
  Tisdagar kl. 13-15, Myyrinkotis lilla mötesrum, Krukgränden 5, 01600 Vanda, FIN
  För anmälan, ring tel. 050 312 1594
 • Virtapiiri i Myyrmanni
  Torsdagar kl. 10-12, Vardagsrummet, 3 vån. Stenflisgränden 3 A, 01600 Vanda, FIN
  För anmälan, ring tel. 050 312 1594
 • Muisti Virtapiiri
  Torsdagar kl. 13.30-15.30, Mikevas matsal, Skogsbrinksvägen 4 B, 01450 Vanda, FIN
  För anmälan, ring tel. tel. 040 735 0895

Klicka här för att komma till kvartersklubbarnas och Virtapiiris program (på finska).

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter