Närståendevård

För vård i hemmet av äldre, långtidssjuka eller personer med funktionsnedsättning kan stöd för närståendevård beviljas. I stödet ingår ett vårdarvode som betalas åt närståendevårdaren samt tjänster med vilka man tryggar ledighet för vårdaren. Det ekonomiska stödet är för vårdaren beskattningsbar inkomst och för en del även inkomst som berättigar till pensionsskydd. Stöd för närståendevård beviljas utgående från en bedömning av servicebehovet och om närståendevården görs ett beslut.

För närståendevårdarens lediga dagar kan en servicesedel beviljas med vilken vårdaren kan köpa tjänster av en avlösare som tar hand om klienten i hemmet eller alternativt kan vårdaren köpa vård vid ett privat vårdställe. Servicehandledaren fattar beslut om beviljande av stöd.

För närmare information om stöd för närståendevård vänligen kontakta seniorrådgivningen per tfn 09 8392 4202.

Närståendevård för personer under 65 år sköts på Klienthandledningsenheten för handikappservice tel 09 839 24682 vardagar kl 9-15 eller via epost vammaisneuvonta@vantaa.fi

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter