Hemvård

Information 29.1.2021

Coronaviruset sprids fortsättningsvis i huvudstadsregionen. Med några enkla åtgärder kan man minska risken att smittas av coronaviruset.

Minneslista för besök hos dina närstående:

  • Om möjligt kontakta din närstående i första hand per telefon eller videosamtal, eller träffas utomhus.
  • Besök inte äldre personer och personer i andra riskgrupper om du ens har lindriga symptom som tyder på coronavirus. Typiska symptom för coronaviruset är bland annat feber, halsont, hosta, huvudvärk, störningar i lukt- och smaksinnet, snuva, muskelvärk, andnöd, trötthet, illamående och diarré.

När du gör ett besök hemma hos en närstående:

  • undvik att skaka hand och kramas. Undvik också annan närkontakt som inte är nödvändig för assistans eller vård av din närstående.
  • håll om möjligt också ett tillräckligt avstånd. Avståndet ska gärna vara minst två meter.
  • håll besöken så korta som möjligt. Då du hälsar på hos en närstående ska besöket helst hållas kort, gärna endast runt 15 minuter.
  • använd ansiktsskydd eller munskydd under hela besöket.
  • tänk på handhygienen både före och efter besöket och till exempel efter att du rört vid dörrhandtag. Tvätta händerna med tvål eller använd handsprit. Torka händerna med pappershandduk för engångsbruk eller med en egen handduk under besöket.

Mer information: www.vanda.fi/coronavaccineringarna

-

Vanda stads hemvård stöder personer som inte klarar det dagliga livet i det egna hemmet på egen hand eller med hjälp av närstående eller andra tjänster. Hemvård kan vid behov ordnas under veckans alla dagar. Planerade besök nattetid är också möjliga. Hemvårdstjänster beviljas utgående från de bedömningskriterier som social- och hälsovårdsnämnden fastställt.

Hemvårdstjänsterna är avgiftsbelagda. Klientavgiften fastställs på basis av antalet tjänster som behövs (tidsdebitering), bruttoinkomsterna i klientens hushåll samt familjens storlek. För tillfälliga besök debiteras besöksavgift.

Ansökan om hemvårdstjänster

För att ansöka om hemvårdstjänster ska du kontakta seniorrådgivningens servicenummer tfn 09 8392 4202 vardagar kl. 9–15. Servicebehovet bedöms vid ett hembesök i samarbete med klienten och klientens närstående. En individuell vård- och serviceplan görs upp för klienten där man kommer överens om tjänsterna. I planen beaktas också eventuella privata tjänster, frivilligverksamhet samt den närmaste kretsens möjligheter att delta i omvårdnaden.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter