Färdtjänst

Meddelande 24.5.2020

Färdtjänst avslutas på grund av coronaviruset. Vi kommer att vara i kontakt med alla klienter fr.o.m. 18.3.2020. Vid behov kan frågor skickas per e-post till menokaveri@vantaa.fi. Följeslagarna har blivit underrättade om ändringarna per e-post.

Under undantagstillståndet ordnas det inte några introduktioner och inga nya klienter tas i kö. Om det är utmanande för dig att röra dig utanför hemmet, kontakta senior- eller handikapprådgivningen.

Färdtjänst

Färdtjänst med stöd av socialvårdslagen är avsedd för mindre bemedlade äldre med stora svårigheter att använda sig av allmänna fortskaffningsmedel.
Färdtjänst med stöd av handikappservicelagen kan beviljas personer som uppfyller kriterierna om gravt handikapp. Färdtjänstresorna görs med taxi eller invataxi.

För närmare information vänligen kontakta seniorrådgivningen per tfn 09 839 24202. Alla klienter, oberoende av ålder, som önskar att en färdtjänstutredning inleds kan kontakta oss på detta nummer, eller alternativt per e-post på adressen palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi.

För nya klienter som ber om att få färdtjänst görs en bedömning av servicebehovet före ansökan.

Då klienten redan använder sig av färdtjänst:
Färdtjänstärenden för klienter i alla åldrar behandlas vardagar kl. 10–13
tfn 09 8392 9565, e-post: kuljetuspalvelut@vantaa.fi