Färdtjänst

Meddelande 9.9.2020

Följeslagarverksamheten har startat igen. Enligt gällande rekommendationer ska både klienten och följeslagaren använda ändamålsenligt munskydd i kollektivtrafiken. Det är också viktigt att ha god hand- och hosthygien. Klienterna kan söka sig till Följeslagarverksamheten efter en bedömning av servicebehovet genom att kontakta Handikapprådgivningen eller Seniorrådgivningen. De som vill bli följeslagare kan ta direkt kontakt med Följeslagarverksamheten per e-post menokaveri@vantaa.fi eller per telefon genom att ringa numret 040 671 2501.

Ett nytt färdtjänstkort tas i bruk 1.4.2020

Färdtjänstens klienter får ett nytt färdtjänstkort som kan användas från och med 1.4.2020. Samtidigt övergår man till nya anvisningar för taxianvändare. Studera anvisningarna och spara dem. Du har fått klientanvisningar tillsammans med beslutet om färdtjänst. De nya anvisningarna ersätter de tidigare anvisningarna.
  • De nya numren för beställning av taxi finns i anvisningarna och på färdtjänstkortet.
  • Meddela när du beställer taxi att resan betalas med färdtjänstkortet. Visa chauffören kortet innan resan börjar.
  • Självriskandelen som betalas i en taxi som omfattas av färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen stiger med 1 € från och med 1.4.2020, eftersom det i fortsättningen är gratis för klienten att beställa taxi.
  • Observera att du har möjlighet till samåkning med andra färdtjänstanvändare. I anvisningarna på sidan 6 finns nya anvisningar om detta.
  • Vi skickar inget meddelande när ett visstidsbeslut upphör att gälla. Skriv därför upp tiden då beslutet upphör. Om du vill ansöka om fortsättning på färdtjänsten för viss tid, lämna då in en ansökan om fortsatt färdtjänst tre månader innan den beviljade tiden upphör.
  • Du får anvisningarna per e-post genom att ringa handikapprådgivningen (t.ex. synskadade).

Anvisningar för taxianvändare

Närmare information: Handikapprådgivningen tfn 09 8392 4682 vardagar kl. 9–15

Färdtjänst

Färdtjänst med stöd av socialvårdslagen är avsedd för mindre bemedlade äldre med stora svårigheter att använda sig av allmänna fortskaffningsmedel.
Färdtjänst med stöd av handikappservicelagen kan beviljas personer som uppfyller kriterierna om gravt handikapp. Färdtjänstresorna görs med taxi eller invataxi.

För närmare information vänligen kontakta seniorrådgivningen per tfn 09 839 24202. Alla klienter, oberoende av ålder, som önskar att en färdtjänstutredning inleds kan kontakta oss på detta nummer, eller alternativt per e-post på adressen palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi.

För nya klienter som ber om att få färdtjänst görs en bedömning av servicebehovet före ansökan.

Då klienten redan använder sig av färdtjänst:
Färdtjänstärenden för klienter i alla åldrar behandlas vardagar kl. 10–13
tfn 09 8392 9565, e-post: kuljetuspalvelut@vantaa.fi

Följeslagarverksamheten

Meddelande 18.3.2020

Följeslagarverksamheten avslutas på grund av coronaviruset. Vi kommer att vara i kontakt med alla klienter fr.o.m. 18.3.2020. Vid behov kan frågor skickas per e-post till menokaveri@vantaa.fi. Följeslagarna har blivit underrättade om ändringarna per e-post.

Under undantagstillståndet ordnas det inte några introduktioner och inga nya klienter tas i kö. Om det är utmanande för dig att röra dig utanför hemmet, kontakta senior- eller handikapprådgivningen.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter