Färdtjänst

Meddelande 1.12.2020

Följeslagarverksamhetens kontaktinformation ändras från och med 4.12.2020. Följeslagarverksamheten har utvecklats inom projektet Servicen som stöder rörligheten. Utvecklingsprojektet upphör i slutet av 2020 och även kontaktinformationen ändras i och med att verksamheten blir permanent. Den nya kontaktinformationen hittar du nedan under Menokaveri-tukihenkilötoiminta.

Eventuella restriktionsåtgärder på grund av coronapandemin meddelas separat till dem som är med i följeslagarverksamheten. Följeslagarverksamheten fortsätter tillsvidare genom att beakta användningen av munskydd och iaktta god hand- och hosthygien under verksamheten.

Ett nytt färdtjänstkort tas i bruk 1.4.2020

Färdtjänstens klienter får ett nytt färdtjänstkort som kan användas från och med 1.4.2020. Samtidigt övergår man till nya anvisningar för taxianvändare. Studera anvisningarna och spara dem. Du har fått klientanvisningar tillsammans med beslutet om färdtjänst. De nya anvisningarna ersätter de tidigare anvisningarna.
  • De nya numren för beställning av taxi finns i anvisningarna och på färdtjänstkortet.
  • Meddela när du beställer taxi att resan betalas med färdtjänstkortet. Visa chauffören kortet innan resan börjar.
  • Självriskandelen som betalas i en taxi som omfattas av färdtjänst i enlighet med handikappservicelagen stiger med 1 € från och med 1.4.2020, eftersom det i fortsättningen är gratis för klienten att beställa taxi.
  • Observera att du har möjlighet till samåkning med andra färdtjänstanvändare. I anvisningarna på sidan 6 finns nya anvisningar om detta.
  • Vi skickar inget meddelande när ett visstidsbeslut upphör att gälla. Skriv därför upp tiden då beslutet upphör. Om du vill ansöka om fortsättning på färdtjänsten för viss tid, lämna då in en ansökan om fortsatt färdtjänst tre månader innan den beviljade tiden upphör.
  • Du får anvisningarna per e-post genom att ringa handikapprådgivningen (t.ex. synskadade).

Anvisningar för taxianvändare

Närmare information: Handikapprådgivningen tfn 09 8392 4682 vardagar kl. 9–15

Färdtjänst

Färdtjänst med stöd av socialvårdslagen är avsedd för mindre bemedlade äldre med stora svårigheter att använda sig av allmänna fortskaffningsmedel.
Färdtjänst med stöd av handikappservicelagen kan beviljas personer som uppfyller kriterierna om gravt handikapp. Färdtjänstresorna görs med taxi eller invataxi.

För närmare information vänligen kontakta seniorrådgivningen per tfn 09 839 24202. Alla klienter, oberoende av ålder, som önskar att en färdtjänstutredning inleds kan kontakta oss på detta nummer, eller alternativt per e-post på adressen palvelutarpeen.arviointi@vantaa.fi.

För nya klienter som ber om att få färdtjänst görs en bedömning av servicebehovet före ansökan.

Då klienten redan använder sig av färdtjänst:
Färdtjänstärenden för klienter i alla åldrar behandlas vardagar kl. 10–13
tfn 09 8392 9565, e-post: kuljetuspalvelut@vantaa.fi

Följeslagarverksamheten

Följeslagarverksamhetens kontaktinformation från och med 4.12.2020

De som deltar i verksamheten:
E-post: menokaveri@vantaa.fi
Telefon: 040 7005685
Brevpost: Följeslagarverksamheten, Håkansböle dagcentral, Galoppbrinken 4, 01200 Vanda

Frivilliga som vill bli nya följeslagare:
E-post: vapaaehtoiset.avopalvelut@vantaa.fi
Telefon: 040 7005685

De som vill bli klienter:
Handikapprådgivningen, vardagar kl. 9–15, tfn 09 8392 4682
(klienter under 65 år)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter