Frivilligverksamhet

Åldrings- och handikappsservicens frivilligverksamhet handlar om att skapa och dela glädje. Volontärandet erbjuder ett brett utbud av möjligheter att delta, förverkliga sig själv och bry sig om andra människor.

Volontärer kan arbeta ensamma, tillsammans eller vid sidan av personalen som stöd och glädje åt äldre eller åt dem med någon form av funktionshinder. Som stöd för de frivilliga i åldrings- och handikappservicen finns verksamhetens kontaktpersoner och koordinatorer som organiserar introduktionstillfällen, erbjuder råd samt gemensamma träffar. Från frivilligverksamhetens sida organiseras också regelbunden utbildning för volontärer. Ofta kan man emellertid börja som frivillig redan efter den första intervjun.

Det finns hundratals frivilliga på sjukhus, vårdboenden, servicehus, inom dagverksamheten och i hemvården. Kom med du också!

Som frivillig på äldre- och handikappservicen kan du bland annat volontera som:

  • Vän för de som är inlagda på sjukhus, i serviceboenden eller seniorer som bor ensamma.
  • Friluftsassistent på serviceboenden, inom dagverksamheten och på omvårdsboenden.
  • Följeslagare till läkaren eller till affären.
  • Assistent vid olika aktiviteter så som musikstunder eller läs- och gympastunder.
  • Ledare för seniorernas Virtapiiri-grupper eller på någon utav kvartersklubbarna
  • Underhållare på fester och evenemang, antingen ensam eller tillsammans med hobbygruppen.
  • Terminalvårdare på ett omsorgsboende, sjukhus, servicehus eller inom hemvården.
  • Assistent åt personer med funktionsnedsättning, t.ex. på utflykter andra evenemang.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter