Seniorrådgivning

I Vanda får seniorerna rådgivning på ett centraliserat servicenummer 09 8392 4202 under vardagar kl. 9–15. Du som tar kontakt kan själv vara senior eller anhörig.

De anställda vid seniorrådgivningen ger råd och informerar om olika tjänster. Vid behov görs en omfattande utredning om vårdbehovet.

De anställda kan utöver stadens service också informera om vilka tjänster olika föreningar, organisationer och privata företag har att erbjuda.

I seniorrådgivningen ingår förutom servicehandledning också att stöda välmåendet. Stödet riktas särskilt till personer som är svaga på grund av sjukdom eller ålderdom, exempelvis minnessjuka och närståendevårdare. Seniorrådgivningen ger också självvårdtips.

Seniorrådgivningen kan också kontakas via e-post: seniorineuvonta@vantaa.fi

Personliga frågor ska alltid ställas per telefon eller via Maisa.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter