Information och klienthandledning


Öppettider sommaren 2020 inom social- och hälsovården i Vanda.

Efter åren i arbetslivet börjar en ny och annorlunda, men betydelsefull fas i livet, livet som pensionär. Arbetet bestämmer inte längre över dygnets timmar, och företagshälsovårdens tjänster gäller inte för pensionärer. Olika aktiviteter och tjänster som främjar ditt välbefinnande erbjuds även under detta livsskede. Hörnstenarna för välmående utgörs av: ett självständigt liv, sociala relationer och delaktighet, hälsa och funktionsförmåga, samt boende och det egna hemmet.

Utgångspunkten för äldreservicen är alltid att stödja de äldre medborgarna i att utnyttja sina egna resurser. Målet är att seniorerna kan bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt, och att de hittar hobbyer och olika aktiviteter som passar dem.

Det är viktigt att själv se till det egna välbefinnandet! På våra webbsidor hittar du också tips för att må bra i kropp och själ.

Då det börjar kännas besvärligt att klara av vardagen hemma kan man vid behov få stöd och hjälp.

Då det inte längre är möjligt att bo kvar i det egna hemmet finns det seniorbostäder planerade med avseende på tillgänglighet samt service- och omsorgsboendetjänster.

Tjänsterna utgår från lagstiftningen, nationella riktlinjer samt Vanda stads äldrepolitiska program Viksu.

  • Rådgivning och servicehandledning får du genom att ringa numret 09 8392 4202 (mån.–fre. kl. 8.15–16).
  • Vandainfo bistår också seniorerna med information.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter