Att inte längre klara sig hemma

Att bo i ett seniorhus kan vara ett bra alternativ då du till exempel får svårt att röra dig och du behöver en bostad och boendemiljö som är tillgängliga. Det finns ett stort antal servicehus i Vanda. Seniorbostaden kan vara en hyres- eller ägarbostad. Du kan själv på eget initiativ ta kontakt med de olika seniorhusen.

Servicehusboende är avsett för personer som inte längre klarar sig i det egna hemmet med hjälp av hemvårdens insatser och olika stödtjänster. Inom servicehusboendet hör boende och tjänster i anknytning till boendet nära samman. Stödtjänster för boendet är bland annat vård- och omsorgstjänster, måltids-, klädvårds-, hygien- och städservice. I serviceboendeenheterna är inte personalen på plats dygnet runt.

Omsorgsboende anordnas för seniorer som har en klart nedsatt funktionsförmåga. Behovet av omsorgsboende kommer fram då en åldring inte längre klarar sig i det egna hemmet med hjälp av hemvård och andra tjänster.

Det ska finnas ett behov av vård och omsorg dygnet runt, vilket innebär att åldringen behöver 1–2 vårdare som hjälper till i de dagliga sysslorna. I vårdhemmen är personalen på plats under dygnets alla tider.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter