Utkomststöd

Det grundläggande utkomststödet överförs i hela landet från kommunerna till FPA 1.1.2017. På www.fpa.fi/utkomststodfinns mer information och svar på vanliga frågor om utkomststödet.

Du kan ansöka grundläggande utkomstöd från Vanda stad till 30.12.2016.

Utkomststödet är en stödform som beviljas i sista hand och är avsett som tillfälligt stöd för personer eller familjer med ekonomiska svårigheter.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöks från kommunen

Om du har särskilda utgifter, vilka inte täcks av det grundläggande utkomststödet, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd från socialväsendet i din egen kommun. I detta fall beviljas stödet av stadens socialarbetare. Kontrollera på FPA:s sidor vad som omfattas av det grundläggande utkomststödet (läs mer i FPA:s sidor)

Om du redan har fått FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om behovsprövat kompletterande eller förebyggande utkomststöd från Vanda stad. För att du ska kunna ansöka om kompletterande utkomststöd från kommunen, måste du ha FPA:s beslut om att grundläggande utkomststöd beviljats.

Du kan också ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd via FPA på samma blankett som du ansöker om det grundläggande utkomststödet på. På din begäran kan FPA förmedla din ansökan till kommunen.

Vad är kompletterande och förebyggande utkomststöd

Behovsprövat kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöks utöver det grundläggande utkomststödet.

Kompletterande utkomststöd

Det kompletterande utkomststödet beviljas
- för kostnader som uppkommer i olika livssituationer, för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd (länk till vad som bör täckas med grundläggande utkomststöd)
- för utgifter som förorsakas av dina eller din familjs särskilda behov eller förhållanden som ses som nödvändiga för att trygga utkomsten eller främja ett självständigt liv (nödvändiga möbler för första bostaden, utgifter som förorsakas av ett barns födsel eller begravningen av en närstående).

Förebyggande utkomststöd

Som klient inom socialarbetet kan du ansöka om individuellt behovsprövat förebyggande utkomststöd. Stödet utgår från behovsprövning och den plan för socialarbetet som sammanställs tillsammans med klienten.
Genom det förebyggande utkomststödet stöds ett självständigt liv.

Att ansöka om stöd i Vanda

Du kan elektroniskt ansöka om kompletterande och förebyggande utkomststöd. Du kan också lämna in bilagor på elektronisk väg.

Om du vill lämna en skriftligt blanket, här finns en blanket för at ansöka kompletterande utkomststöd.
Blanketer finns också i socialstationen:
Servicestället för unga vuxna, Fernissagatan 8 C, 1 vån., 01300 Vanda
Björkby socialstation, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
Myrbacka socialstation, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda
Lämna blanketten helst i Vårdträdsgränden 17 (2 vån).

Du kan ställa frågor om det kompletterande eller förebyggande utkomststödet samt om i vilket skede behandlingen av din ansökan är via numret 09 8392 1119 (mån.–fre. kl. 8.15–16).

Om du behöver förebyggande utkomstöd, du måste ta kontakt i din egen arbetare i socialstationen.

Nya klienter

Om du är ny klient inom socialservicen för vuxna, kan du be om hjälp per telefon eller boka tid för en träff på socialstationen. Socialhandledaren kartlägger din situation tillsammans med dig och hänvisar dig vidare till de egentliga socialtjänsterna. Fråga råd under telefontiderna eller boka tid för ett möte:
Telefontid mån., tis., tors. och fre. kl. 9–11, p. 09 8392 3384
palvelutarve.perhepalvelut@vantaa.fi

Möten ordnas vid enheten för vuxensocialarbete på adressen Vårdträdsgränden 8 C.

Nuvarande klienter

Om du redan är klient inom socialservicen, kan du fråga information i telefonrådgivningen (09 8392 1119, mån.–fre. Kl. 9–15) eller boka tid för en träff.
Socialarbetets mottagningar genom tidsbokning mån.–fre. kl. 8.15–16
Telefontider
tfn 09 83 911
mån. kl. 12–13
tis., tors., fre. kl. 9–10

Bekanta dig också med möjligheterna till social kreditgivning

Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand.

Kreditgivningen är avsedd för personer som till exempel på grund av avsaknad av säkerheter eller anteckning om kreditstörningar inte har möjlighet att få någon annan kredit till skäligt pris.

Läs mer om social kreditgivning.

Nyheter

Twitter