Grundläggande utkomststöd ansöks från FPA

Stöd för särskilda matutgifter under coronaepidemin

Under coronaepidemin beviljas som kompletterande utkomststöd – av särskilda skäl – hälften av FPA:s grunddel för matutgifter. Det särskilda stödet är avsett främst för klienter som har rätt till FPA:s grundläggande utkomststöd för personer med små inkomster.

Man kan få stöd för

 • komplettering av karantänmatförrådet för 14 dagar, och
 • matkostnader för barn som på grund av coronaepidemin får distansundervisning eller är hemma från daghemmet. Man kan få stöd för den tid som skolans eller daghemmets måltider uteblir.

Vi ber er att i första hand skicka in ansökan för detta kompletterande utkomststöd via e-tjänsten Maisa.

För att göra ansökan kan du också ringa numret 09 8392 3384 (mån.–fre. kl. 8.15–16).

Vi strävar efter att alltid handlägga ansökningarna i brådskande ordning. Stödet utbetalas till det konto som sökanden uppgivit i ansökan.

. . .

Läs om hur man ansöker om grundläggande utkomststöd på FPA:s webbsidor. Om du anser att FPA fattat ett felaktigt beslut om din ansökan, kan du söka ändring i beslutet genom att lämna in en begäran om omprövning till FPA. Vanda stad tar inte ställning till beslut om grundläggande utkomststöd som fattats av FPA.

Se på FPA:s sidor, för vilka utgifter kan man få grundläggande utkomststöd.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd ansöks från kommunen

Om du har särskilda utgifter som inte omfattas av det grundläggande utkomststödet, kan socialväsendet i Vanda bevilja behovsprövade stöd: kompletterande och förebyggande utkomststöd.
Du måste först ha ett gällande beslut om grundläggande utkomststöd från FPA.

Kompletterande utkomststöd

 • kan beviljas för utgifter som beror på olika livssituationer, för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd
 • eller för utgifter som orsakas av dina eller din familjs särskilda behov eller förhållanden som ses som nödvändiga för att trygga utkomsten eller främja ett självständigt liv.
 • för stödet i anslutning till begravningen av en närstående behövs inte längre FPA:s utkomstödskalkyl.

Förebyggande utkomststöd

 • Som klient inom socialarbetet kan du ansöka om individuellt behovsprövat förebyggande utkomststöd. Stödet utgår från behovsprövning och den plan för socialarbetet som sammanställs tillsammans med klienten. Genom det förebyggande utkomststödet stöds ett självständigt liv.
 • När det gäller ansökan om förebyggande utkomststödet kan du vara i direkt kontakt med din egen kontaktperson.

Ansökan om kompletterande utkomststöd i Vanda

Du kan ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd via FPA på samma blankett som du ansöker om det grundläggande utkomststödet. Då kan FPA på din begäran förmedla din ansökan till socialväsendet i Vanda.

Om du redan har FPA:s beslut om grundläggande utkomststöd kan du ansöka om kompletterande utkomststöd direkt från socialväsendet i Vanda, antingen elektroniskt eller genom att skicka in ansökan till Vårdträdsgränden.

Ansök enkelt och behändigt på webben

Du kan ansöka om kompletterande utkomstsöd på webben. Din ansökan finns då genast till behandling i Vandas klientdatasystem.

Om du ansöker om utkomststöd på webben kan du också få beslutet om utkomststöd skickat elektroniskt till ditt medborgarkonto.

Lämna in ansökan till Vårdträdsgränden

Om du inte kan lämna in ansökan elektroniskt kan du ansöka om stöd på en pappersblankett. Skriv ut blanketten eller hämta den på socialarbetets serviceställe.

Ansökan om kompletterande utkomststöd

Ansökningarna behandlas vid Vårdträdsgrändens serviceställe, så skicka helst din ansökan direkt till Vårdträdsgränden.

 • Du kan skicka in din ansökan till Vårdträdsgränden per post på adressen PB 6703, 01030 Vanda stad eller
 • Sköta ditt ärende på plats på adressen Vårdträdsgränden 17, 01360 Vanda, 2 våningen. Verksamhetsstället har öppet kl. 9–14.

Du kan också lämna in din ansökan till vuxensocialarbetets serviceställen:

 • Verso – de sociala tjänsterna på Fernissagatan, Fernissagatan 8 C, 01300 Vanda
 • Björkbys serviceställe, Vårdträdsgränden 15, 01360 Vanda
 • Myrbackas serviceställe, Jönsasvägen 4, 01600 Vanda

Obs. Om du lämnar in din skriftliga ansökan till något annat ställe än adressen Vårdträdsgränden 17, bör du beakta att din ansökan behandlas med dröjsmål (först efter att den anlänt med den interna posten och förts in i klientdatasystemet).

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter