Socialtjänster för familjer

Vad gör vi inom det familjesociala arbetet?

  • Vi hjälper dig om du har ett barn som behöver särskilt stöd och du och din familj behöver långvarigt stöd.
  • Vi ger stöd i vardagen, bland annat genom familjearbete, hemservice, stödfamiljer och stödpersoner. Vi ordnar individuell hjälp till föräldrarna med hjälp av social handledning och social rehabilitering.
  • ett barn som behöver stöd får en egen kontaktperson.
  • Vårt mål är att du och din familj ska få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Vi hjälper familjen att hitta sina egna resurser.

Kontaktuppgifter

Adress: Fernissagatan 6, 4 vån.
Rådgivningstelefon (fr.o.m. 20.5.19)
tfn 040 529 7630
mån., tis., tors. och fre. kl. 10–11

Ring rådgivningsnumret om:

  • du redan är klient inom socialarbetet och vill diskutera med de anställda om frågor som gäller ditt barn. (Nuvarande klient: du kan också ta kontakt via den digitala klientportalen Maisa.)
  • du vill att din familj får stöd, men inte är klient och inte vet vem du kan kontakta.

Följ oss på sociala medier!

Nyheter

Twitter