Socialtjänster för barnfamiljer

I vilka frågor får jag hjälp och stöd?

  • Om du vill ha stöd i frågor som gäller barnets växande, utveckling och föräldraskapet.
  • Om du oroar dig för barnets beteende och funderar på hur du ska orka som förälder.

Familjesocialt arbete

Det familjesociala arbetet hjälper familjer med ett barn som behöver särskilt stöd.

  • Vi hjälper dig om du har ett barn som behöver särskilt stöd och du och din familj behöver långvarigt stöd.
  • Vi ger stöd i vardagen, bland annat genom familjearbete, hemservice, stödfamiljer och stödpersoner. Vi ordnar individuell hjälp till föräldrarna med hjälp av social handledning och social rehabilitering.
  • Ett barn som behöver särskilt stöd får en egen kontaktperson.
  • Vårt mål är att du och din familj ska få hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Vi hjälper familjen att hitta sina egna resurser.

Barnfamilje- och barnskyddsjouren

Om du misstänker att ett barn eller en ungdom behöver barnskyddets stöd, kontakta en socialarbetare.

Under tjänstetid

  • Barnfamilje- och barnskyddsjouren mån.–fre. 8–16, tfn 09 839 33337

Utanför tjänstetid

  • social- och krisjouren tfn 09 8392 4005

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter