Sociala tjänster för vuxna

Vuxensocialarbetet står till tjänst när du behöver stöd, handledning och rådgivning i olika svåra situationer i vardagen. Tillsammans med klienten kartlägger vi situationen i sin helhet och tar fram olika sätt att lösa och klara av problemen.

Vem är tjänsterna avsedda för?

Vuxensocialarbetet betjänar vuxna Vandabor i åldern 18–64 år och familjer i Vanda. En socialhandledare träffar de nya klienterna och vid mötet kartläggs klientens situation och vid behov hänvisas klienten vidare till en socialarbetares mottagning.

Vad kan socialarbetaren/socialhandledaren hjälpa till med?

 • handledning och rådgivning om sociala förmåner och tjänster samt i hur man ansöker om utkomststöd
 • handledning och stöd i boendefrågor (t.ex. bostadsansökan, bostadslöshet, hyresskulder)
 • handledning vid ekonomiska svårigheter
 • handledning och rådgivning i skuldfrågor
 • samtalshjälp samt handledning vid rusmedelsproblem och psykiska problem
 • samtalshjälp och handledning i olika krissituationer (skilsmässa, vräkning, närståendes död)
 • sysselsättningshinder utreds
 • eventuella arbets-/utbildningsplatser utreds och stöd ges vid deltagande i arbete eller arbetspraktik, arbetslivsträning, utbildning eller arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
 • en aktiveringsplan i anslutning till arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte görs upp tillsammans med en arbetskraftsrådgivare
 • pensionsutredningar görs upp
 • tillsammans görs en plan upp för framtiden

Ansökningar om grundläggande utkomststöd behandlas av förmånshandläggare. Nu kan man också ansöka om utkomststöd elektroniskt.

Vid behov sker samarbete med bl.a. arbetskraftsbyrån, psykiatriska polikliniken, FPA, A-kliniken, institutioner för rusmedelsvård, substitutionsvården, arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte, församlingarna, sjukhus och hälsovårdsväsendet.

Utkomststödet förnyas 2017

Grundläggande utkomststöd från FPA 2017. Fram till slutet av år 2016 kan alla dina utkomststödsärenden skötas på socialbyrån eller på Kela-byrån i Vanda.
Lär mer i FPA-sidorna.

Se proschyren

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter