Social kreditgivning

Vanda stad beviljar kredit på sociala grunder. Sociala krediter kan beviljas Vandabor med små inkomster och tillgångar som inte har möjlighet att få någon annan kredit t.ex. på grund av att de saknar säkerhet eller kreditvärdighet.

Social kredit kan bland annat beviljas för följande ändamål:

  • anskaffningar till hemmet
  • arbetsredskap som möjliggör sysselsättning
  • utgifter för hälsovård
  • återbetalning av tidigare skulder

Kreditbeloppet är högst 10 000 euro och lånetiden högst 5 år. Det minsta lånebeloppet är 200 euro. Referensräntan på lånet är den referensränta som avses i 12 § räntelagen (633/1982) utan klientspecifik marginal. För sociala krediter debiteras inte några andra kostnader. Beviljandet av kredit förutsätter att låntagaren kan betala tillbaka lånet.
Ansökan om lån

Den som vill ansöka om social kredit skall personligen uppsöka en ekonomirådgivare.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter