Medling vid brott och tvister

Två människor som skakar hand med varandra

Medling är en möjlighet till försoning

Medling vid brott och tvister är en kostnadsfri och lagstadgad tjänst avsedd för hela befolkningen i Finland. Syftet med medling är att möjliggöra ett tryggt bemötande för medlingsparterna att behandla konsekvenserna av brottet eller tvisten med hjälp av opartiska och frivilliga medlare. Som avsikt är att hjälpa parterna att finna ömsesidigt tillfredsställande lösningar för att gottgöra den åsamkade skadan.

Medling är konfidentiellt och medlarna har tystnadsplikt. Medlingsbyråns personal stödjer, styr och övervakar volontärmedlarnas arbete.

Medlingen kan vara ett parallellt eller ett kompletterande förfarande i brottsprocessen. Läs mera om medling på Institutet för hälsa och välfärds hemsida.

Till Vanda medlingsbyrås verksamhetsområde hör Askola, Hyvinge, Träskända, Kervo, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Mäntsälä, Nurmijärvi, Borgnäs, Borgå, Pukkila, Sibbo, Tusby och Vanda.

Medlingsbyråernas verksamhet baserar sig på Lagen om medling vid brott och i vissa tvister 9.12.2005 / 1015.

Kontaktuppgifter

Vanda Medlingsbyrå

Konvaljvägen 5 A, 3 vån 01300 Vanda (Dickursby)

Tel. 050 3122 072

Tisdag-torsdag 10-18

sovittelutoiminta@vantaa.fi

Postadress

Vanda Medlingsbyrå

PB 4703

01030 Vanda stad

Medlingshandledare

  • Minna Autere, tel. 0400 651 024
  • Samu Herttuainen, tel. 040 687 6262
  • Lilli Keskitalo, tel. 040 546 5078
  • Mariia Laasonen, tel. 050 312 2070
  • Heli Leskinen, tel. 043 824 9800
  • Heikki Miettinen, tel. 043 825 2674
  • Jasmin Oksanen, tel. 043 824 9789
  • Elina Takala, tel. 040 485 4031

Medlingsföreståndare

Tiina Snellman, tel. 0400 687 501

Verksamhetssekreterare

Nora Paulasto, tel. 050 312 2071

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter