Hjälp med boende

Självständigt bostadssökande

Socialväsendet i Vanda erbjuder inte bostäder, utan man ansöker själv on hyresbostad genom olika hyresvärdars egna ansökningsförfaranden.

Klicka här för att komma till infopaketet om hur man skaffar bostad. Informationen uppdateras en gång per år. Här listas de största hyresvärdarna i huvudstadsregionen samt kontaktinformation till privata hyresvärdar.

Råd när du söker bostad

Det är väsentligt att du är aktiv i ditt sökande samt det att du söker bostäder hos så många olika hyresvärdar som möjligt samtidigt, utan att begränsa dig till enskilda områden.

 • Om du i din ansökan väljer bort vissa områden, förklara i så fall tydligt i din ansökan varför.
 • Se till att bifoga de dokument som hyresvärden frågar efter som en bilaga.
 • En enkel ansökan är inte alltid tillräckligt bevis för att man verkligen behöver en bostad, så kom ihåg att motivera i din ansökan varför du behöver bostaden.
 • Hyresvärden beslutar självständigt om vem som få kontrakt.

Hyresskulder eller tidigare vräkningar gör det mycket svårare att få en lägenhet. Också betalningsanmärkningar försvårar processen. Väldigt många söker bostad, vilket innebär att man kan behöva stå i kö mycket lång tid för att få en bostad. ARA-finansierade bostäder har vissa urvalskriterier och inkomstgränser.

Om du riskerar att bli bostadslös:
förebyggande socialhandledning med en boendespecialist

Har du det svårt att betala hyran eller hotas du av vräkning? Beror det på ekonomiska svårigheter eller på problem som påverkar livsbalansen? Be då om hjälp från någon utav Vanda stads socialhandledare som är specialiserad på boendefrågor.

Boendesocialhandledaren stöder dig och ger råd om:

 • hur man gör upp en betalningsplan för hyran
 • budgetering
 • hur man ansöker om bidrag
 • andra stödtjänster ifall att det finns behov samt lotsar dig vidare

Vänligen observera att boendesocialhandledaren

inte fattar beslut om utkomststöd
inte kan påverka hyresvärdarna och vem som får bostaden

Syftet är att förbättra din situation så att du kan bo kvar som vanligt. Med din tillåtelse kan socialhandledaren samarbeta med till exempel socialbyrån, FPA eller hyresvärden. Socialhandledaren har tystnadsplikt.

Vandra stad har fyra socialhandledare som specialiserar sig på boende och som jobbar förebyggande mot vräkningar.

Tag kontakt med en boendesocialhandledare så snart du behöver hjälp:

 • Västerkulla-Håkansböle, tel. 09 839 28164
 • Dickursby, tel. 09 839 28566
 • Korso-Björkby, tel. 09 839 28567
 • Myrbacka-Mårtensdal, tel. 09 839 28163

Du når oss lättast på måndagar mellan 14-15 och torsdagar 9-10.

Om du är bostadslös: boendehandledning inom vuxensocialarbetet

 • För att bli kund behöver man en remiss från en vuxensocialarbetare.
 • Tag kontakt med socialarbetets rådgivning eller reservera tid för ett möte på en socialarbetarens kontor.
 • Boendesocialhandledarna besluter på basen av remissen om en kundrelation påbörjas eller inte.

Arbetet följer en plan, där mål och önskningar skrivs ned. Handledarna stöder kunden så att han eller hon kan hålla sig till sin plan. Utförandet av planen överses och utvärderas regelbundet tillsammans av kunden, boendesocialhandledaren och en vanlig socialarbetare eller socialhandledare.

Vuxensocialarbetet har ett litet antal bostäder till sitt förfogande, som man hyr ut i andra hand under korta, begränsade perioder till kunder som, trots aktivt sökande inte har lyckats få hyreskontrakt på den öppna marknaden (t.ex. pga. höga hyresskulder).

Andrahandsboende är endast tillfälligt och hyresöverenskommelsen är alltid tidsbegränsad. Kunden är under tiden förpliktigad att aktivt ansöka om varaktig boendeform och se till att ansökningar hos olika hyresvärdas fortsätter vara i kraft.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter