När pengarna inte räcker till

Priset på läsk, pizza och lösögonfransar blir högt på ett år

Det är ännu en ännu vecka kvar till avlöningen men saldot på kontot visar redan noll. Situationen är bekant för många av oss. Lyckligtvis kan man få kontroll över sin egen ekonomiska situation.

Det finns ett antal olika applikationer för uppföljning av sin egen ekonomiska situation. I t.ex. Garanti-Stiftelsens Penno kan du anteckna dina dagliga utgifter och inkomster och du får en överblick över din ekonomiska situation.

Ta reda på vilka utgifter som är nödvändiga

levnadskostnadsnorm

När ekonomin är begränsad är det viktigt att förstå vilka utgifter som är nödvändiga. En ensamstående borde få minst 536 €/mån. kvar i handen efter betalning av boendekostnader och skulder (levnadskostnadsnorm). Med denna summa bör man ännu betala bland annat mat, hobbyer, fritidsaktiviteter, telefon- och interneträkningar samt hygienartiklar och kläder. Det blir alltså ca 125 euro kvar att leva på i veckan och ca 18 euro om dagen. Omkring hälften av de disponibla medlen går till matutgifter, den andra hälften borde räcka till resten.

En bil kostar pengar

Kostnaden för att äga en bil kan bli väldigt hög

Kostnaderna för en bil består av bilens kapitalkostnader och driftskostnader. En desto dyrare och nyare bil du köper, desto mer du kör med den och desto längre tid du äger den, desto mer sjunker bilens värde.

Kostnaden för underhåll, användning, service och värdeminskning när det gäller en ny bil i genomsnittlig prisklass är i snitt 635 €/mån. om man antar att bilen körs 20 000 km om året (källa: Automobilförbundet). De faktiska kostnaderna för bilen kan uppgå till uppemot 8000 euro om året. Om du tvingas ta lån för att skaffa en bil, leder det dessutom till en månatlig utgift som du eventuellt binder dig till för flera år. Överväg noga om du har råd att ha en bil och underhålla den regelbundet.

Känn igen ett beroende

Vi lever i ett konsumtionssamhälle, där det hör till vardagen att skaffa sig saker och tjänster på löpande band. Det är lätt att skaffa produkter från nätbutiker och betalningen kan man ta hand om senare. När pengarna inte längre räcker till för att betala alla räkningar, har man kokat sig en soppa med problem.

Andra vanliga beroenden är t.ex. alkohol- och drogberoende, läkemedelsberoende, internetberoende och spelberoende. Ofta är det svårt att erkänna och godkänna ett beroende. Man kan känna igen ett beroende t.ex. på att beroendet börjar styra livet. Beroendet kostar orimligt mycket pengar och tid, vänner och familj lider eller så klarar man inte av arbete och fritidsintressen lika bra som tidigare. Livet får ett så kallat snävare perspektiv och cirkulerar kring beroendet.

Hjälp vid beroende

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter