Betalningssvårigheter hos företagare

Småföretagares rätt till skuldsanering

En privat yrkesutövare och näringsidkare kan ansöka om skuldsanering för privatpersoner för att reglera företagsverksamhetens skulder, vilket är ett lättare och billigare förfarande än företagssanering.

Regleringen av en småföretagares skulder förutsätter emellertid att företagsverksamheten är förhållandevis småskalig och att den kan saneras utan arrangemang som gäller företagsverksamheten. Företagsverksamheten ska vara så lönsam att skulder som hänför sig till företagsverksamheten i framtiden kan skötas och att gäldenären kan betala åtminstone en del av skulderna till sina fordringsägare.

Småföretagaren ska för skuldsaneringen uppvisa en tillförlitlig experts utredning om näringsverksamhetens ekonomiska situation och livsduglighet.

Om företagsverksamheten har upphört kan det skuldansvar som företagaren har efter företagsverksamheten regleras genom skuldsanering för privatpersoner, ifall de allmänna förutsättningarna för skuldsanering uppfylls och det inte finns hinder för skuldsanering.

Gå in på Konkurrens- och konsumentverkets webbplats för närmare information.

Betalningsarrangemang i anslutning till skatteskulder hos företag

Det är möjligt att ansöka om uppskov med att betala skatt på grund av tillfälliga betalningssvårigheter.

Gå in på skatteförvaltningens webbplats för anvisningar.

Stöd till företagare