Ekonomi- och skuldrådgivning

Kolikoita

Det kan vara bra att kontakta ekonomi- och skuldrådgivningen om du inte klarar av att hantera din egen skuldsituation och sköta betalningen av dina räkningar och skulder då de faller till betalning. Att dra ut på situationen förvärrar vanligtvis överskuldsättningen och leder till stora ränte- och indrivningskostnader. Tillsammans kartlägger vi möjligheterna och sätten att balansera den ekonomiska situationen och sanera skulderna.

Våra tjänster är avsedda för vandabor och de är avgiftsfria.

Vi ger information och råd om skötseln av ekonomi och skulder och hjälper till med att utarbeta en hushållsbudget.

Vi utreder möjligheterna för överskuldsatta personer att lösa sina ekonomiska problem och hjälper dem med skuldsanering med målet att ingå förlikning med borgenärerna.

Vi hjälper dem som är överskuldsatta med att ansöka om skuldsanering för privatpersoner hos domstolen (tingsrätten). Vi hjälper till med att formulera ansökan, skaffa handlingar, formulera utlåtanden och genmälen samt med att eventuellt söka ändring hos hovrätten eller högsta domstolen.

Vi hjälper dem som följer ett betalningsprogram med frågor i anslutning till ändringar i betalningsprogrammet och med de tilläggsredovisningsberäkningar som görs då betalningsmånen förbättras.

Vi hjälper vid behov gäldenärerna med att söka annan juridisk hjälp.

Under telefonrådgivningen gör vi en preliminär kartläggning av kundens ekonomiska grundsituation: inkomster, utgifter, skulder och eventuella tillgångar. Vi ger grundläggande information om alternativen till skötsel av skulder samt gör en preliminär kartläggning av möjligheterna till skuldsanering. För att utreda saneringen av skulder och den ekonomiska situationen bokas vid behov besökstid till en ekonomi- och skuldrådgivare. Vi ger också anvisningar om vilka bilagor och utredningar som behöver skaffas före mötet med ekonomi- och skuldrådgivaren.

Vår verksamhet baserar sig på Lagen om ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning.

Telefonrådgivning och tidsbeställning för personlig rådgivning
mån., tis. och tors. kl. 9-11
tfn 09 8392 2120