Rusmedelsinformation

Användningen av rusmedel försämrar livskvaliteten på många olika sätt. Rusmedlen är en delfaktor i många hälsoproblem och orsakar svårigheter i sociala relationer.

Ta hand om dig själv

Vandas egna sidor för hälsa och välfärd ger information om rusmedel och stöd för att sluta använda rusmedel.

  • Tips för att sluta röka
  • Information om alkohol
  • Information om rusmedel och beroende

Hjälp av sakkunniga

Vanda erbjuder rusmedelsanvändarna och deras anhöriga mångsidiga vård- och rehabiliteringstjänster. Om du är orolig över din egen eller en anhörigs användning av rusmedel, tveka inte att ta kontakt. Du kan kontakta oss redan innan det uppstår problem.