Psykisk hälsa

Har du ångest eller känner du dig deprimerad? Kom ihåg att ta hand om dig själv. Ofta känns det bättre om man sover, äter och rör på sig tillräckligt. Användningen av rusmedel gör att du mår sämre.

Om du är orolig över din psykiska hälsa:

  • Sök hjälp på Psykporten. Psykporten erbjuder program för egenvård och mentalvårdstjänster på nätet. Med läkarremiss kan du också söka dig till Nätterapi

Om den hjälp du får via nätet inte räcker till:

  • Boka tid till en psykiatriskötare. Du kan boka en tid elektroniskt och utan remiss.
  • Eller ta kontakt med din egen hälsostation. På hälsostationen förebyggs, identifieras och sköts de vanligaste psykiska problemen. På hälsostationen kan du få remiss till bl.a. depressionsskötare.

Om den vård du får på hälsostationen inte räcker till:

Akuta psykiska problem

Under kanslitid:

Utanför tjänstetid:

Nyheter

Twitter