Psykisk hälsa

Har du ångest eller känner du dig deprimerad? Kom ihåg att ta hand om dig själv. Ofta känns det bättre om man sover, äter och rör på sig tillräckligt. Användningen av rusmedel gör att du mår sämre.

MEDDELANDE 24.6.2021

Under sommarens semesterperiod finns det begränsat med mottagningstider till de psykiatriska sjukskötarna. Om din sjukdom kräver läkarbedömning ska du boka tid till läkare vid din egen hälsostation.

Vid allvarliga livshotande sjukdomsfall ring alltid nödnumret 112.

Om du är orolig över din egen eller din närståendes psykiska hälsa, kontakta:

En psykiatrisk sjukskötare

  • Du får hjälp med låg tröskel av en psykiatrisk sjukskötare. Det räcker med att du själv upplever att du behöver hjälp, du behöver ingen remiss.

  • Boka tid till en psykiatrisk sjukskötare per telefon 09 839 34057 mån.–fre. kl. 12–13 eller elektroniskt via Maisa. Du kan boka tid till Korso hälsostation, Mårtensdals hälsostation eller Dickursby hälsostation.

  • Du kan också komma till mottagningen med din närstående.

En depressionsskötare

  • Vårdperioder hos depressionsskötare är avsedda för vuxna med lindrig eller medelsvår depression och vuxna som lider av ångest eller paniksymptom.

  • Boka tid till en läkare vid din egen hälsostation. Läkaren bedömer ditt vårdbehov och hänvisar dig till en vårdperiod hos en depressionsskötare med remiss om det behövs.

Akuta psykiska problem

Om du har till exempel hallucinationer, psykotiska symptom eller självdestruktiva tankar, är det viktigt att du inte är ensam med dina problem utan söker hjälp snabbt:

Obs! Vid allvarliga livshotande situationer ring alltid det nationella nödnumret 112.

Svår livssituation

Om du har mött en plötslig kris i ditt liv och behöver omedelbart stöd ska du kontakta social- och krisjouren. Kriser av detta slag kan vara till exempel en olycka som drabbat din familj eller en närståendes dödsfall.

Social- och krisjouren har öppet varje dag dygnet runt, tfn 09 8392 4005.

Du kan kontakta jouren om du befinner dig i en svår livssituation. En anhörig, en närstående person eller en vän kan också vända sig till oss för hjälp.

Avboka en tid

Kom ihåg att avboka din sjukskötar- eller läkartid om du inte kan komma till det bokade besöket! För en icke avbokad tid till läkarmottagning debiteras 50,80 euro och fr.o.m. 1.7.2021 för en icke avbokad tid hos psykiatrisk sjukskötare/depressionsvårdare 25 euro.

Du kan avboka en tid till psykiatrisk sjukskötare/depressionsvårdare

  • elektroniskt i Maisaportalen senast 24 timmar före den bokade mottagningstiden
  • per sms på numret 040 574 4555 senast samma dag kl. 8 (i meddelandet anges namn, födelsetid, datum och klockslag för tiden som avbokas)
  • per sms till den egna kontaktpersonens telefonnummer senast samma dag kl. 8 (i meddelandet anges namn, födelsetid, datum och klockslag för tiden som avbokas)
  • Du kan också avboka en tid genom att ringa hälsostationen senast kl. 16 dagen före din mottagningstid eller direkt till din egen kontaktperson.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter