Mårtensdals missbrukarpoliklinik

Missbrukarpolikliniken erbjuder rådgivning och stöd i att sluta eller hantera sitt missbruk. Tjänsterna är riktade till myndiga Vandabor oavsett var de bor eller vilka berusningsmedel de använder. Närstående till personer med missbruksproblem kan boka en egen tid.

Det går att komma till missbrukarpolikliniken via jouren, genom att boka en tid per telefon eller delta i de öppna samtalsgrupperna.

Tjänsten är avgiftsfri.

Tjänster

Jourmottagning

Måndagar och torsdagar kl. 12–14. Anmälan ska göras i början av jourtiden, om möjligt.

Jouren är avsedd för vård för att avbryta missbruket och för hantering av andra krissituationer i anslutning till missbruket. Vid jouren ges en remiss till abstinensvård på institution vid behov.

Individuella samtal

Under de individuella samtalen är det möjligt att diskutera sin situation i förtroende med en egen missbruksarbetare. En missbruksarbetare är en person med social- och hälsovårdsutbildning. Samtalsmöten kan ordnas endast en gång eller under en längre period i enlighet med en plan som man gjort upp tillsammans.

Par- och familjesamtal

Målet med par- och familjesamtalen är att öka parens och familjernas gemensamma förståelse för hur missbruket inverkar på en själv, förhållandet och familjen. Man kommer överens om samtalsmötena med en par- och familjeterapeut individuellt enligt parets och familjens behov.

Grupper

Öppna grupper är på paus.

På missbrukarpoliklinikerna samlas också slutna grupper och aktivitetsgrupper. Närmare information om grupperna fås av personalen.

Kamratgrupper för närstående till personer med missbruksproblem

En öppen samtalsgrupp för närstående till personer med missbruksproblem träffas udda veckor på Dickursby missbrukarpoliklinik.

Medicinavgiftning

Medicinavgiftningar sker planenligt och multiprofessionellt med beaktande av klientens övergripande situation.

Ergoterapi

Besöken hos en ergoterapeut går ut på att kartlägga klientens vardag och färdigheter och försöka ändra och anpassa dessa så att de motsvarar klientens behov och önskemål. Ergoterapin kan vara till nytta i olika utmaningar som gäller t.ex. att få kontroll över vardagen, hitta meningsfull sysselsättning, hantera ångest, känslofärdigheter eller avkoppling. Besöken ordnas individuellt eller i grupp enligt en plan som gjorts upp tillsammans.

Öppen vård som kurs: intensivgrupp

Intensivgruppen är en grupp för alkohol-, drog- och läkemedelsberoende Vandabor som vill ha stöd och kamratstöd för att tillfriskna. Gruppen träffas under 5 veckor.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter