När alkohol eller mediciner är ett problem

People walking on a bridge

Aktuellt

Missbrukarpoliklinikernas jourmottagning från och med 6.9.2021 alla vardagar

Vid akuta missbruksproblem kan du söka hjälp vid Mårtensdals eller Dickursbys missbrukarpoliklinik utan att boka tid. Om möjligt, kom till mottagningen i början av jourtiden för att anmäla dig. Servicen är avsedd för myndiga personer.

 • Jourmottagningen vid Mårtensdals missbrukarpoliklinik har öppet måndagar och torsdagar kl. 12–14. Besöksadressen är Bredängsvägen 3 (5 vån.), 01620 Vanda.
 • Jourmottagningen vid Dickursby missbrukarpoliklinik har öppet tisdagar, onsdagar och fredagar kl. 8.30–10.30. Besöksadressen är Konvaljvägen 20 C, (2 vån.), 01300 Vanda.
 • Myrbacka missbrukarpoliklinik har ingen jourmottagning.

Coronaepidemin har medfört ändringar och avvikelser i mentalvårds- och missbrukartjänsterna. Se avvikelserna här

De öppna samtalsgrupperna i Dickursby träffas igen:

 • En öppen samtalsgrupp för personer med missbruksproblem träffas fredagar kl. 9–10 fr.o.m. 8.10.21 på Dickursby missbrukarpoliklinik, Konvaljvägen 20 C (2 vån.).
 • En öppen samtalsgrupp för närstående till personer med missbruksproblem träffas udda veckor måndagar kl. 17–18.30 på Dickursby missbrukarpoliklinik, Konvaljvägen 20 C (2 vån.).

Läkarbesök vid missbrukarpolikliniken som inte avbokats blir avgiftsbelagda.

 • Från och med 1.7.2021 tas det ut en avgift på 50,80 euro för läkarbesök vid polikliniken som inte avbokats, om en klient utan godtagbar orsak inte kommer till läkarmottagningen på en tid som bokats på förhand.
 • Tiden kan avbokas elektroniskt i Maisa-klientportalen eller genom att ringa missbrukarpoliklinikens mottagning.

Vård utan remiss

Den som har ett alkohol- eller läkemedelsproblem eller anhöriga kan söka hjälp vid missbrukarpolikliniker.

 • Dickursby missbrukarpoliklinik
 • Mårtensdal missbrukarpoliklinik

Vård med remiss

 • Substitutionsvården är avsedd för de vuxna alkohol- och rusmedelsmissbrukare för vilka rusmedelsavvänjning inom den öppna vården inte är nog.
 • Rusmedelsvård på anstalt kan man får genom en utvärdering av vårdbehovet. Bedömningen görs t.ex. på missbrukarpolikliniken eller hälsostationen.
 • Koisoranta servicecentral hjälper bostadslösa personer med rusmedelsproblem. Genom att söka sig till Koisoranta kan man få del av rehabilitering och komma i gång med att etablera ett permanent boende.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter