När alkohol eller mediciner är ett problem

People walking on a bridge

OBS! Avvikande arrangemang inom missbrukarservicen under januari–april


Missbrukar- och mentalvårdstjänsterna förbereder sig för att ta i bruk ett nytt datasystem, vilket påverkar missbrukarservicens verksamhet fram till 30.4.2020. Missbrukarservicens öppenvårdstjänster och tjänsterna inom enheten för rusmedelsavvänjning inskränks i någon mån till följd av arrangemangen kring utbildningar och ibruktagande av det nya datasystemet.
Jour, substitutionsbehandling, social- och hälsorådgivning för narkomaner (Vinkkari) och övriga tjänster viktiga med tanke på klienterna garanteras genom interna arbetsarrangemang samt vid behov med hjälp av vikarier och övertidsarbete.

Missbrukarservicens öppenvårdstjänster (missbrukarpoliklinikerna i Mårtensdal, Dickursby och Myrbacka, tidigare A-klinikerna och H-kliniken):
• Icke-brådskande klienter hänvisas till egna kamratstödsgrupper och kamratstödsgrupper inom tredje sektorn.
• Tidsbokningstiderna riktas till dem som behöver brådskande vård.
• Missbrukarpoliklinikernas jourer fungerar som normalt. Bedömningen av behovet av avvänjningsvård genomförs vid jourmottagningarna.
• Vid Mårtensdals missbrukarpoliklinik ordnas ingen kvällsmottagning 6 och 13.2.
• Nya bedömningar av behovet av substitutionsbehandling inleds inte 7.1–16.2.
• Missbrukarservice som ges i hemmet genomförs inte 7.1–16.2. Avvänjningsvård som ges i hemmet inleds 2.3.
• Inga intensivkurser ordnas 27.1–16.2.

Enheten för rusmedelsavvänjning:
• Inga nya patienter tas in till avdelningen för avvänjningsvård fre. 31.1–mån. 3.2 på grund av övergången till Apotti. De patienter som är intagna på avdelningen vårdas som normalt.
• Antalet platser för avvänjningsvård som används är färre 1.1–30.4. Patienter tas in mån.–fre 8–16.

Vård utan remiss

Den som har ett alkohol- eller läkemedelsproblem eller anhöriga kan söka hjälp vid missbrukarpolikliniker.

  • Dickursby missbrukarpoliklinik
  • Mårtensdal missbrukarpoliklinik

Vård med remiss

  • Substitutionsvården är avsedd för de vuxna alkohol- och rusmedelsmissbrukare för vilka rusmedelsavvänjning inom den öppna vården inte är nog.
  • Rusmedelsvård på anstalt kan man får genom en utvärdering av vårdbehovet. Bedömningen görs t.ex. på missbrukarpolikliniken eller hälsostationen.
  • Koisoranta servicecentral hjälper bostadslösa personer med rusmedelsproblem. Genom att söka sig till Koisoranta kan man få del av rehabilitering och komma i gång med att etablera ett permanent boende.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter