Här ser du social- och hälsovårdstjänsternas avvikelser under coronaepidemin

I detta informationsbrev uppdaterar vi avvikelser i hälso- och socialtjänsterna.

Coronarådgivning

Telefonrådgivning tfn (09) 8395 0070. Vandabor betjänas på numret under vardagar klockan 8–16 och klockan 9-15 på lördagar och söndagar. Ring numret om du

 • funderar på hur coronavirus påverkar din vardag
 • misstänker att du har utsatts för viruset
 • tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Jag klarar mig inte hemma med mina andningssymptom – vad ska jag göra?

Nummer för coronavirusrådgivning för alla Vandabor. Telefonrådgivning tfn 09 8395 0070.

Ring numret om du

 • funderar på hur coronavirus påverkar din vardag
 • misstänker att du har utsatts för viruset
 • tror att du har blivit smittad på grundval av dina symptom

Hälsåstationer

Meddelande 31.3.2020 Alla hälsostationer går in för tidsbokning från och med 1.4

På grund av coronaepidemin kan du från och med 1.4.2020 uträtta ärenden på hälsostationen endast genom tidsbokning. Vid icke brådskande och brådskande ärenden kan du ringa tfn 09 839 50 000. Återuppringningen är i bruk kl. 8–12.

Icke brådskande ärenden under coronaepidemin

Brådskande ärenden under coronaepidemin

 • Ring tfn 09 839 50 000, vardagar kl. 8–16. Se anvisningar om hur man ringer.
 • Jour och hälsorådgivning utanför tjänstetid: Jourhjälp 116 117

Mårtensdals hälsostation är nu coronahälsostation

 • Mårtensdals hälsostation sköter patienter som lider av luftvägssymptom.
 • Om du inte klarar dig med anvisningarna för egenvård, ring tfn 09 839 50 000 (mån.–fre. kl. 8–16).
 • Ditt vårdbehov bedöms under telefonsamtalet och vid behov bokas en läkartid.
 • Du kan också berätta vilka symptom du har i nättjänsten och få anvisningar om hur du ska gå tillväga
 • Om du i vanliga fall uträttar ärenden i Mårtensdal, kan du nu använda de andra hälsostationernas tjänster. Ring tfn 09 839 50 000.

Att sköta andra ärenden vid hälsostationen

 • Via Maisa kan du inte boka tid till sjuk- eller hälsovårdare, vårdare inom familjeplaneringen eller till akutläkare för barn. (Du kan boka tid till en psykiatrisk sjukskötare.)
 • Vi ökar e-tjänsterna i vår service

HUSLAB betjänar dig från och med 30.3 via tidsbokning

Boka tid i nätet: HUSLAB eller tfn 09 471 86800 (mån.–fre. kl. 7.30–15.30).

Kom till laboratoriet först strax innan den tid som du bokat

 • Kom gärna ensam, utan följeslagare, om det är möjligt.
 • Jourpatienter och de som lämnar in provburkar betjänas fortfarande med könummer
 • Ändringarna har gjorts för att värna om din säkerhet

Västerkulla hälsostation är stängd tills vidare

Mun- och tandhälsovården, och tal- och ergoterapin fungerar som vanligt. Verksamheten vid Västerkulla hälsostation har flyttats till Håkansböle hälsostation.

 • INR-mottagningen är på onsdagar 13–14 genom tidsbokning. Huslabs tidsbokning www.huslab.fi/ajanvaraus eller per telefon 09-471 86800 (mån.–fre 7.30–15.30).

Björkby hälsostations dagpoliklinik flyttar till Korso hälsostation 1.4–31.8.2020

 • Mottagningen för brådskande vård flyttar till Korso hälsostation (Fjällrävsstigen 6, 2 vån.).
 • Tidsbokningsmottagningen stannar kvar vid Björkby hälsostation (Vårdträdsgränden 15).
 • På grund av coronaepidemin har vi varit tvungna att begränsa den icke-brådskande mottagningsverksamheten.
 • Vaccinationsmottagningen vid Björkby hälsostation har stängt tillsvidare från och med 3.4.2020.

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd tills vidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd fr.o.m. 18.3.2020.

Vaccinationmottagning, utdelning av vårdartiklar, hjälpmedelsutlåningarna

Turistvaccinationmottagning

Turisttelefonrådgivning och turistvaccinationmottagning är stängda på grund av coronavirus-situationen.

Utdelning av vårdartiklar

Du kan uträtta ärenden hos oss bara på distans. Kontakta oss:

 • telefonservicen tfn 09-839 500 20 mån.–tors. kl. 9–13
 • fre. kl. 9–13 eller www.maisa.fi -tjänsten 24/7.

Vi besvarar meddelanden inom 2 vardagar.

Hjälpmedelsutlåningarna

Från och med måndagen 23.3.2020 ska tid bokas för hjälpmedelsbedömning, hämtning och underhåll av hjälpmedel.

 • Man kan ringa hjälpmedelsutlåtningarnas nummer 09 839 500 40 mån.–fre. kl. 8–15.
 • I nödvändiga fall gör vi hembesök.

Rådgivningarna, familjeplaneringsrådgivningar

Rådgivningarna

 • Rådgivningstjänsterna stöder mödrar som väntar barn samt familjer också under coronaepidemin.
 • Verksamheten vid rådgivningarnas självmätningspunkter ändras: blodtryck mäts tillsvidare på mottagningen och hälsovårdaren sköter urinprovsundersökningen.
 • Vi är i kontakt med klienterna i fråga om förändringarna.
 • Man får bara komma till rådgivningen om man är frisk
 • Till rådgivningens mottagning kan endast klienten komma utan övriga familjen (med undantag av erkännande av faderskap).
 • Den ena föräldern kan följa med vid barnbesök. Familjens barn kan följa med endast om barnens vård inte kan ordnas på annat sätt
 • Verksamheten vid Råby rådgivning flyttas 31.3.2020 till Håkansböle rådgivning (Galoppbrinken 6, 01200 Vanda).

Tjänster för gravida kvinnor

 • Första besöket vid graviditet och omfattande hälsovårdarundersökningar bör genomföras som distansmottagning.
 • Hembesök efter förlossningen kommer man överens om med klienten från fall till fall.
 • Alla övriga hembesök ändras så att de sker huvudsakligen per telefon/videomottagning.
 • Man försöker flytta hembesök efter förlossning och övriga hembesök till rådgivningen.

Barnrådgivningens tjänster

 • De regelbundna kontrollerna för 0–1-åringar hålls som normalt.
 • Nya icke brådskande mottagningstider ges inte för barn över 1 år.

Öppna rådgivningen

 • Vid den öppna rådgivningen kan tid bokas också för vaccination av barn i lekåldern.
 • Öppna rådgivningar är nu öppna endast efter tidsbokning. Du kan boka tid till rådgivningen per telefon eller genom att skicka meddelande till en hälsovårdare via Maisa.

Grupper

 • Rådgivningarnas grupper annulleras tills vidare.

Vi använder elektroniskt material:

Familjeplaneringsrådgivningar

På grund av coronaepidemin annulleras mottagningstiderna tills vidare. Vi utfärdar abortutlåtanden och förnyar recept.

Skol- och studerandehälsovårdens tjänster (26.3.2020)

Vi erbjuder stöd och hjälp för elever, studerande och deras familjer också under coronaviruspandemin. Ärendena vid skol- och studerandehälsovården sköts i så stor omfattning som möjligt på distans per telefon eller som videomottagningar.

 • Skolhälsovårdens överenskomna mottagningstider för årskurs 1, 5 och 8 avbokas.
 • Hälsokontroller på förhand i samband med uppbåd fortsätter att ordnas.
 • Obligatoriska utredningar och vaccinationer för studerande vid läroanstalter inom social- och hälsovårdssektorn genomförs.
 • Övriga mottagningsbesök vid skol- och studerandehälsovården genomförs om resurserna så medger.
 • Övriga individuella besök hos hälsovårdaren och läroanstaltens läkare som man kommit överens om sköts i första hand per telefon och den studerande kallas på besök till mottagningen endast vid behov.
 • Om ni har behov av skol- eller studerandehälsovårdens tjänster kan ni kontakta hälsovårdaren vid den egna skolan/läroanstalten.

Barnjour utanför tjänstetid

Pejas sjukhus barnjour utanför tjänstetid har flyttat till nya barnsjukhuset

Barnpatienter vårdas inte längre på jouren vid Pejas sjukhus. Barn och unga under 16 år som hastigt insjuknat vårdas

 • vardagar kl. 8–16 i första hand på den egna hälsostationen (tidsbokning på numret 09 839 50000) och
 • efter kl. 16 på det nya barnsjukhusets gemensamma jour. Ring Jourhjälpen 116 117 innan du uppsöker jouren.
 • Vid livshotande situationer ring nödnumret 112.

Äldre- och handikappservicen

Förbjudet att besöka äldrecentraler och sjukhus

Vi skyddar tillsammans äldre personer och personer med bakomliggande sjukdomar från att smittas, så därför är besök på äldrecenter och sjukhus förbjudna. Ha gärna kontakt med anhöriga och vänner på något annat sätt.

Dagverksamheten för äldre, den rehabiliterande arbetsverksamheten och arbetscentralerna är stängda

Följeslagarverksamheten

Följeslagarverksamheten avslutas på grund av coronaviruset. Vi kommer att vara i kontakt med alla klienter fr.o.m. 18.3.2020. Vid behov kan frågor skickas per e-post till menokaveri@vantaa.fi. Följeslagarna har blivit underrättade om ändringarna per e-post.

Under undantagstillståndet ordnas det inte några introduktioner och inga nya klienter tas i kö. Om det är utmanande för dig att röra dig utanför hemmet, kontakta senior- eller handikapprådgivningen.

Personlig assistent

Information till personer som har en personlig assistent.

Arbets- och dagverksamheten för personer med funktionsnedsättning är stängd tillsvidare

 • Vi ordnar endast nödvändig service på Myrbacka dagcentral för de klienter som är i behov av den på grund av t.ex. föräldrarnas arbete. Alla övriga enheter är stängda.
 • Vid behov kan du vara i kontakt med verksamhetsenheterna per telefon.
 • Om du är i behov av annan service än arbets- och dagverksamhet kan du kontakta Handikapprådgivningen tfn 09 83924682 eller vammaisneuvonta@vantaa.fi

Dagverksamheten för äldre är stängd tills vidare

 • Dagcentralerna i Myrbacka, Håkansböle och Simonsböle är stängda tillsvidare på grund av coronaviruspandemin.
 • Vid behov kan du vara i kontakt med dagcentralerna per telefon.
 • Om du är i behov av annan service än dagverksamhet kan du kontakta Seniorrådgivningen, tfn 09 83924202 eller seniorineuvonta@vantaa.fi

Familjeservicen

Hemservice för barnfamiljer

Avtalade hemservicebesök kan genomföras om familjen inte uppvisar influensasymptom.

Meddela oss, om

 • ni har influensasymptom
 • ni har återvänt från utlandet
 • om ett barn eller någon annan familjemedlem insjuknar i /utsätts för coronavirus

Meddelanden och avbokningar per sms, tfn 040 668 9517

Umgängesplatsen

Umgängesplatsen är tills vidare öppen som vanligt. Kom ändå inte till umgängesplatsen om du är sjuk eller med ett sjukt barn. Umgängesplatsens sidor

Stöd för särskilda matutgifter

Under coronaepidemin beviljas som kompletterande utkomststöd – av särskilda skäl – hälften av FPA:s grunddel för matutgifter. Det särskilda stödet är avsett främst för klienter som har rätt till FPA:s grundläggande utkomststöd för personer med små inkomster.

Man kan få stöd för

 • komplettering av karantänmatförrådet för 14 dagar

och

 • matkostnader för barn som på grund av coronaepidemin får distansundervisning eller är hemma från daghemmet. Man kan få stöd för den tid som skolans eller daghemmets måltider uteblir.

Vi ber er att i första hand skicka in ansökan för detta kompletterande utkomststöd via e-tjänsten Maisa (www.maisa.fi).

För att göra ansökan kan du också ringa numret 09 8392 3384 (mån.–fre. kl. 8.15–16).

Vi strävar efter att alltid handlägga ansökningarna i brådskande ordning. Stödet utbetalas till det konto som sökanden uppgivit i ansökan.

Tandvård

Tandvård under coronavirusepidemin

Vi flyttar fram tandvårdens icke brådskande bokade tider till ett senare datum efter coronavirusepidemin.

Vi är i kontakt med klienterna i fråga om förändringarna i tiderna. Du kan också själv ändra tiden:

 • per telefon: 09 8393 5300 mån–tors. kl. 7.30–15.00, fre. 7.30–14.00
 • genom att skicka ett meddelande om avbokningen av tiden via tjänsten www.maisa.fi
 • per sms tfn 050 302 6485 (skriv ditt namn, födelseår och datum för den avbokade tiden i meddelandet)

Anvisningar för klienter inom mun- och tandvården

Besök inte till tandvården, om

 • du har luftvägsinfektionssymptom såsom feber, snuva eller hosta eller
 • du är i coronaviruskarantän eller
 • du har under de senaste två veckorna varit i närkontakt med en person med bekräftad coronavirusinfektion eller
 • du har återvänt från en utlandsresa under de föregående två veckorna

utan avboka den reserverade tiden. På det här sättet skyddar du andra patienter och personalen mot smitta.

Ändringar i missbrukar- och mentalvårdstjänsterna

 • Stanna hemma om du har influensasymptom eller har återvänt från utlandet. Kontakta oss per telefon
 • Ändringarna gäller tillsvidare

Mårtensdals missbrukarpoliklinik

 • Mårtensdals missbrukarpoliklinik är stängd. Du får service på Dickursbys missbrukarpoliklinik
 • Jourmottagning utan tidsbokning: tis., tors. och fre. kl. 8.30–10, adress: Konvaljvägen 20 C, 2 vån.
 • Rådgivning och tidsbokningar, tfn 09 839 23415, vardagar kl. 8.30–15 Du kan lämna besked till din socialarbetare att du vill bli uppringd.
 • Mottagningstider som man kommit överens om sköts per telefon eller t.ex. Skype.
 • All gruppverksamhet har uppehåll tillsvidare.

Myrbacka missbrukarpoliklinik

 • Jourmottagning utan tidsbokning mån. och tors. kl. 12–14 (i första hand för drogmissbrukare)
 • Rådgivning och tidsbokningar, tfn 043 826 6708 mån.–fre. kl. 10.00–11.00.
 • Under öppettiderna svarar man på numret 040 041 2699. Du kan lämna ett besked som förmedlas vidare.

Vinkkari

 • Bara några klienter kan vara inne i Vinkkaris lokaler åt gången.
 • Det rekommenderas att man bara gör ett kort besök på Vinkkaris verksamhetspunkter. Den huvudsakliga verksamheten är byte av missbrukstillbehör.
 • Test tas bara i akuta situationer. Här hittar du kontaktinformationen.

Mentalvårdstjänster

 • Sjukskötarnas mottagningar vid hälsostationernas mentalvårdstjänster ändras till distansmottagningar. Sjukskötarna kontaktar dig per telefon.
 • Telefontjänsten, tfn 09 83934057, under vardagar kl. 12–13.00.
 • Du kan också boka tid till distansmottagningen via Maisa.
 • Sjukskötarna inom elevhälsans mentalvårdstjänster har distansmottagningar vid Varia och Tikkurilan lukio. Här hittar du kontaktinformationen

Mentalvårds- och missbrukartjänsternas erfarenhetsexpert

 • tfn 050 3181649 mån.–ons. kl. 9.00–15.00.

Hjälpen för att sluta röka sköts på distans

 • mån.–fre. kl. 9.00–15.00, tfn 050 302 4850 (även WhatsApp/videosamtal) eller tiina.laiho@vantaa.fi.