Praktiska anvisningar för karantän och isolering

Karantän betyder att en frisk persons rörelsefrihet begränsas för att förhindra att en sjukdom sprids från eventuella smittbärare som inte uppvisar några symptom. Karantänen baserar sig på paragraf 60 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Med isolering menas igen att en person som fått smitta isoleras från människor som är friska. Isoleringen baserar sig på paragraf 63 i lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslut om karantän och isolering är myndighetsbeslut enligt lagen om smittsamma sjukdomar och det är inte frivilligt att följa dessa. Längden på karantänen eller isoleringen bestäms från fall till fall.

Vad är tillåtet och inte tillåtet under karantän och isolering

 • Man får inte träffa personer som hör till något annat hushåll än det egna.
 • Man får inte gå till arbetsplatsen, skolan eller dagvården. Man får jobba hemifrån på distans som normalt.
 • Man får inte använda allmänna kommunikationsmedel som tåg, buss eller flygplan. Det finns taxibilar som har skyddsplexiglas. När man beställer taxi ska man särskilt be om en taxi som har ett sådant glas.
 • Man får inte röra sig i offentliga utrymmen som affärscentrum eller restauranger.
 • Man får inte gå till butiken, apoteket eller något ämbetsverk. När du behöver köpa mat eller mediciner ska du i första hand be hjälp av någon i din närmaste krets. De ska helst lämna inköpen utanför dörren.
 • Man får inte bjuda hem gäster, städare eller dylikt och man får inte heller besöka andra under karantäntiden. Detta gäller inte hemvården eller hemsjukvården, men man måste berätta om läget för dem.
 • Man får inte gå till kyrkan, moskén eller någon annan motsvarande plats.
 • Man får inte gå till några idrottsplatser, teatrar, biografer eller andra ställen med fritidssysselsättning.
 • Man får inte vistas i husbolagets allmänna utrymmen eller gå i husbolagets gemensamma bastu. Undvik att använda hiss. Åk ensam i hissen om du måste använda den.
 • Besök inte hälsovården eller munhälsovården i icke brådskande ärenden. Vänligen omboka dina tider. Om du insjuknar akut sök dig till infektionshälsostationen och informera på förhand om din karantän/isolering.
 • Kom ihåg god hand-, host- och nyshygien. Undvik att röra vid ytor som också andra rör vid, som trappräcken och hissknappar.
 • Under karantänen kan man vistas ute men man ska undvika kontakt med andra människor. Man ska hålla minst två meters avstånd till människor som kommer emot.

Familjemedlemmar till personer som är i karantän är inte i karantän om de inte själva exponerats för COVID-19. De kan således röra sig utanför hemmet.

Ett negativt provsvar befriar inte en person från karantän.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter