Varför används munskydd?

För närvarande rekommenderar THL att det används munskydd i hela landet.

Det nya coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta, då en insjuknad person person hostar, nyser, talar eller sjunger. En ändamålsenlig användning av munskydd kan minska smittorisken, eftersom skyddet hindrar att droppar sprider sig i omgivningen.

Det finns många olika slags munskydd: hemgjorda munskydd eller munskydd av tyg eller andra material som kan köpas i affären. Ett munskydd är inget egentligt andningsskydd och skyddar inte sin användare effektivt. Effekten av att använda munskydd grundar sig delvis på att så många som möjligt använder dem på ett ändamålsenligt sätt.

Forskning visar att viruset smittar särskilt lätt i trånga utrymmen inomhus, där närkontakter inte kan undvikas. Det är bra att lägga märke till att vissa människor som smittas av COVID-19 inte alls får några symptom eller ytterst lindriga symptom och därför inte är medvetna om att de bär på smittan. Viruset kan smitta redan någon dag före symptomen börjar.

Anvisningar om hur man använder munskydd på THL:s sidor.

Utdelning av munskydd

Vanda stad delar enligt regeringens principbeslut ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Övriga Vandabor ska skaffa munskydd själv. Munskydd delas ut på olika ställen Vanda.

Utdelningsställen för munskydd i Vanda.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter