Eventuell exponering på allmänna platser

På den här sidan hittar du uppgifter om allmänna platser i Vanda, där personer som befunnit sig på platsen eventuellt exponerats för coronaviruset.

Platser och tidpunkter

 • tis 12.10. kl 16-18 Finnkino Flamingo
 • lör 9.10. kl 13-17:30 Heureka
 • lör 9.10. kl 18-19 Ikea
 • tor 7.10. ko 11:30-12:30 restaurang Anlii, Varistorna

Uppgifterna meddelas på listan, då alla de personer som varit på platsen inte har kunnat nås.

Uppgifterna hålls framlagda i 14 dagar, vilket är karantänstiden enligt THL: anvisningar.

Hur ska jag gå tillväga om jag varit på platsen under den nämnda tidpunkten

Om du varit på platsen under den nämnda tidpunkten kan du ha exponerats för coronaviruset. Du bör extra noga följa hur du mår under de 14 dagar som följer efter tidpunkten för exponeringen. Följ de allmänna anvisningarna om att iaktta en god hand- och hosthygien, minska närkontakterna med andra, säkerhetsavstånd och användningen av munskydd.

Om du inte kontaktas separat om att du bör försätta dig i karantän, är du inte i officiell karantän.

Hur ska jag gå tillväga om jag uppvisar symptom

Om du har symptom som tyder på coronavirus, även lindriga sådana, ska du genast stanna hemma och utan dröjsmål gå på coronatest. Redan om du har ett symptom bör du gå och låta testa dig.

Du kan boka tid till provtagning:

 • elektroniskt på adressen koronabotti.hus.fi eller
 • via hälsostationernas coronatelefon vardagar kl. 8–18 och på veckoslut kl. 9–18, tfn 09 839 50070.

Stanna hemma medan du väntar på ditt provsvar. Anvisningar om att gå på provtagning också vid lindriga symptom gäller alla, även dem som inte vet om att de exponerats för coronaviruset.

Eventuella symptom i anslutning till en coronavirusinfektion:

 • störningar i lukt- och smaksinnet
 • hosta, andnöd
 • huvudvärk
 • snuva, nästäppa
 • halsont, sträv hals
 • kraftlöshet, trötthet
 • muskelvärk
 • feber
 • illamående, kräkningar

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter