Coronavirusläget i Vanda

Datakälla: THL:s statistik och Vanda stad.

Testningsläget i Vanda

  • Tid till provtagning på mindre än ett dygn
  • Laboratorieresultat inom ett dygn

Antalet smittfall i Vanda enligt storområde

Maj 2021

Storområde/Smittfall/Invånare

Myrbacka: 108/57700

Kivistö: 28/15363

Aviapolis 14/19883

Dickursby: 197/45272

Björkby 60/30208

Korso: 75/30037

Håkansböle: 68/30525

Totalt antal smittfall 1.1.2020-31.5.2021: 9771

(Uppgifterna är inte helt fullständiga, det förekommer dröjsmål i uppdateringen.)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter