Hälsoundersökningen när man anländer till Finland via flygplatsen

När du anländer från utlandet till Helsingfors–Vanda flygplats ska du genast efter inresan delta i en hälsokontroll. De gällande myndighetsbestämmelserna bestämmer hur hälsokontrollen vid flygplatsen genomförs och från vilka länder inresande ska genomgå en hälsokontroll.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) uppdaterar anvisningarna för resenärer och de aktuella anvisningarna för inresande hittar du på THL:s webbsidor. Vi rekommenderar dig att alltid kontrollera de senaste anvisningarna på THL:s sidor.

Den blankett med kontaktinformation som för närvarande krävs av inresande i samband med hälsokontrollen vid Helsingfors–Vanda flygplats kan inom kort printas ut på den här sidan och fyllas i på förhand. Blanketter med kontaktinformation som fyllts i på förhand gör din hälsokontrollsprocess smidigare vid Helsingfors–Vanda flygplats.

Henkilötietolomake COVID-19 (FI)

Blankett för personuppgifter COVID-19 (SV)

Personal information COVID19 form (EN)

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter