Anvisningar till smittade personer

Här hittar du praktiska anvisningar om vad du ska göra om du smittats av coronaviruset.

Se också här Vanliga frågor och svar.

Alla som fått ett positivt testresultat rings inte upp och de sätts inte längre i isolering. Vi rekommenderar starkt att du undviker kontakter i minst fem dygn. Om du fått beslut om isolering av en myndighet före den 21.1, se Du har fått ett positivt coronaresultat och du har fått besked om isolering före 21.1.

Vad ska jag göra om jag blir sjuk?

Om du har lindriga symtom ska du stanna hemma. Se anvisningar för egenvård av covid-19 här.

  • Om du börjar må sämre och anvisningarna för egenvård hemma inte räcker till, ska du ringa infektionslinjen. Infektionslinjen har öppet vardagar kl. 8–18 samt veckoslut och helgdagar som infaller på en vardag kl. 9–16 på numret 09 839 50070.
  • Övriga tider kan du kontakta 116 117 jourhjälpen, om du inte klarar av att sköta symtomen hemma.
  • I livshotande situationer – ring nödnumret 112.

1. Undvik alla kontakter

Stanna hemma och var endast i kontakt med personer som bor med dig i samma hushåll, med andra ord

  • ska du inte bjuda hem gäster eller t.ex. en städare. Om du får besök av en hemvårdare, berätta om situationen för vårdaren i förväg.
  • gå inte till arbetsplatsen (du kan arbeta på distans), skolan eller dagvården.
  • gå inte till butiker, köpcentrum, restauranger, apotek, ämbetsverk, bibliotek, teatrar eller andra offentliga utrymmen.
  • gå inte på gym, gympa, till simhallen eller någon annan motionsplats.
  • gå inte till kyrkan, moskén eller någon motsvarande mötesplats.
  • om du bokat en icke-brådskande tid till någon hälsovårdstjänst, omboka tiden.
  • använd inte allmänna trafikmedel (tåg, buss, flygplan). Om du behöver en taxi, be om att få en taxi som har skyddsplexiglas.

Var noga med host-, nys- och handhygienen. Om du måste gå ut ur din bostad till exempel för att gå till läkaren ska du använda munskydd.

Du får vistas ute om ditt hälsotillstånd tillåter det, men undvik andra människor. Håll minst två meters avstånd till mötande. Undvik att använda hiss och vistas inte heller i husbolagets allmänna utrymmen. Undvik att röra trappräcken eller ytor som också andra rör.

2. Bedöm din risk för blodpropp (trombos)

Hos en del personer kan risken att få trombos öka på grund av coronavirussmitta. Se faktorer som ökar risken för trombos här.

Kontakta smittspårningsenheten i Vanda om du bedömer att du har en förhöjd risk för trombos: 09 839 50015 vardagar kl. 8.30–14, söndagar och vardagshelger kl. 10–14.

3. Exponerade hänvisas till att undvika kontakter

Enheten för smittsamma sjukdomar i Vanda fattar inte längre individuella karantänbeslut för dem som exponerats för coronaviruset. Vi önskar att du berättar om smittan för de personer som du träffat som smittad (under smittsamhetstiden), så att de kan undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt.

Smittsamhetstiden börjar 48 dygn före dina första symtom och pågår i 5 dygn från det att symtomen börjat. Om du har testats som symtomfri räknar man med att smittsamhetstiden har börjat 48 dygn före testtiden och pågår i 5 dygn från testresultatet.

Anvisningar för exponerade finns här.

4. Vad ska jag göra om jag måste vara borta från jobbet eller skolan?

Om du har blivit smittad av coronaviruset och har symtom, ska du meddela arbetsgivaren att du insjuknat. Gå inte till arbetsplatsen utan stanna hemma i fem dygn. Om dina symtom fortsätter i mer än 5 dygn ska du gå till jobbet först när du är symtomfri och orkar jobba.

Om din arbetsgivare kräver intyg över sjukfrånvaro kan du hämta intyget på företagshälsovården.

Om du inte har tillträde till företagshälsovården och behöver ett intyg över sjukfrånvaro kan du ringa Vandas infektionstelefon 09 839 50 070 (vardagar kl. 8–18 och veckoslut kl. 9–16).

Om du har blivit smittad av coronaviruset och är helt symtomfri, jobba på distans i fem dygn. Om du inte kan utföra dina egna arbetsuppgifter på distans, överenskom med din chef om arbetsarrangemang eller frånvaro i enlighet med arbetsplatsens frånvaropraxis.

Vanda stad har som arbetsgivare gett riktlinjer för att avtala om distansarbete om en arbetstagare fått ett positivt resultat från ett hemtest för corona och är symtomfri / arbetsför. Om de egentliga arbetsuppgifterna är illa lämpade för distansarbete kan arbetstagaren också utföra andra uppgifter som förordnas av chefen, som studier eller annat motsvarande arbete.

Vanda stad ger som arbetsgivare anvisningar till sin personal internt.

Du har fått ett positivt coronaresultat och du har fått besked om isolering före 21.1

Vi ringer inte längre alla som fått ett positivt testresultat. Din isolering varar i minst 10 dygn från det att symtomen började, eller från provtagningsdatumet om du är symtomfri.

De som fått ett positivt resultat från ett PCR-laboratorietest före 21.1 får utskrivet ett isoleringsbeslut som skickas per post till hemadressen utan att kontakta dem separat. Isoleringen börjar från den dagen då personen har mottagit det positiva testresultatet. Isoleringens sista dag är den tionde dagen från det att symtomen började eller från provtagningen om du är symtomfri. Dagen då symtomen börjat räknas som ”dag noll”, med andra ord om dina symtom började på måndagen ska du hållas isolerad ännu på torsdagen veckan efter.

Följ anvisningarna i punkt 1 om att undvika kontakter.

Bedöm också din risk för blodpropp (trombos) och hänvisa exponerade personer att undvika kontakter.

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter