Coronaviruset

Woman wearing a mask and another person holding covid19-instructions

För att ha epidemin under kontroll gäller vissa restriktioner och rekommendationer både för hela Finland och regionalt. De regionala begränsningarna och rekommendationerna beror på i vilket skede av epidemin området befinner sig. Huvudstadsregionens koordinationsgrupp för corona slog fast vid sitt möte den 3 augusti 2021 att huvudstadsregionen har övergått till coronaepidemins spridningsfas.

Information om de restriktioner och rekommendationer som gäller hittar du på statsrådets webbsidor.

Du kan kontrollera vilka regionala restriktioner som gäller på Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikts HUS webbsidor.

Var och en kan genom sitt eget handlande bromsa spridningen av coronavirusepidemin. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavstånden och tvätta händerna. Vanda stad delar ut gratis munskydd till mindre bemedlade och personer i en utsatt position. Om du inte känner dig helt frisk bör du hållas hemma.

Du kan ladda den kostnadsfria appen Coronablinkern i din telefon. Appen meddelar dig om du varit i närheten av en sjuk person och kan tänkas ha exponerats för coronaviruset.

Det är bra att gå på coronatest så att epidemin inte sprider sig. För tillfället finns det gott om tider till provtagning och resultaten kommer snabbt. Vi uppmanar dig att boka en testtid även när du har lindrigare symptom.

Samlad information om vaccineringssituationen hittar du på Vanda stads webbsidor under adressen www.vanda.fi/coronavaccineringarna. På våra webbsidor kan du följa med vaccineringsläget i Vanda och olika befolkningsgruppers vaccinationstidtabeller.

Nyttiga länkar

Pääkaupunkiseudun kunnat eivät myönnä EU-koronatodistuksia ulkomailla annetuista koronarokotuksista

Espoon, Helsingin ja Vantaan kaupungit eivät myönnä ulkomailla annetuista koronarokotuksista EU-todistuksia. Mikäli tarvitset EU-todistuksen, pyydämme olemaan yhteydessä rokotuksen antaneeseen tahoon.

Kuntien on suositeltu myöntävän EU-koronatodistuksia ulkomailla annetuista rokotteista, vaikka osassa pääkaupunkiseudun kunnista ei ole edes teknisiä mahdollisuuksia muodostaa koronarokotustodistuksia sellaisille henkilöille, jotka ovat saaneet rokotuksensa ulkomailla.

Kunta kirjaa antamistaan rokotuksista potilastietojärjestelmään merkinnät, joista muodostuu EU-koronatodistus Kanta-palvelussa. Todistusta ei siis varsinaisesti myönnetä kunnan toimesta. Kantaan jo muodostunut todistus voidaan tulostaa kunnassa, jos henkilöllä ei ole mahdollisuutta itse tulostaa todistusta tai ladata sitä älypuhelimeensa.

Muualla kuin Suomessa annetuista rokotuksista on mahdollista kirjata tieto sähköiseen potilaskertomukseen, mutta Kanta-palveluun ei muodostu rokotustodistusta näistä rokotuksista.

EU-koronarokotustodistuksen saa siitä maasta tai kunnasta Suomessa, jossa rokotus on annettu. Pyydä siis todistus siitä maasta, jossa olet saanut rokotuksen. EU-maan myöntämä koronatodistus toimii muissa EU-maissa, kunhan todistus on kirjattu yhteisten käytäntöjen mukaan. EU-koronatodistus toimii Suomessa koronapassina.

Kolmansien maiden kansalaisille ei tällä hetkellä pystytä myöntämään todistuksia ulkomailla annetuista rokotuksista.

Publicerat: 11.11.2021 
(redigerad: )

Hindra coronaviruset från att spridas

Så här laddar du ned Coronablinkern

Nyheter

evenemaX - VandaRSS


Twitter